Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.

Volby zástupce studentů školy do Školské rady (aktualizováno)

V souladu s ustanoveními § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), a Volebním řádem Školské rady SVOŠZ MEDEA, s. r. o., čj. MEDEA-271/2018, ředitel školy vyhlašuje 2. kolo voleb zástupce studentů školy do Školské rady SVOŠZ MEDEA, s. r. o.

2. kolo voleb zástupce studentů školy do Školské rady proběhne v termínu od 29. 9. 2021 (10:00) do 30. 9. 2021 (14:00) formou zabezpečeného elektronického hlasování na webové stránce https://www.skolamedea.cz/skolska-rada/volby-do-skolske-rady/ po zadání přístupového kódu, který studenti obdrží v úředních hodinách v ředitelně školy.

Komentáře nejsou povoleny.

  • Aktuální změny v rozvrhu

    Nenalezeny žádné nadcházející události.

© 2016-2022 SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ MEDEA, S.R.O.