Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.

Školné 2021/22

Školné pro studenty nastupující od školního roku 2021/22

AKREDITOVANÝ
OBOR
FORMA
STUDIA
DÉLKA
STUDIA
CENA
ZA ROK
CENA
ZA OBDOBÍ
Dipl. nutriční terapeutdenní3 roky25 000 Kč12 500 Kč
Dipl. nutriční terapeutkombinovaná3 roky33 000 Kč16 500 Kč
Dipl. všeobecná sestradenní3 roky22 000 Kč11 000 Kč
Dipl. všeobecná sestrakombinovaná3,5 roku33 000 Kč16 500 Kč

Možnosti a termíny úhrady školného

Hradit roční školné je možné v jedné nebo ve dvou splátkách (tj. za celý školní rok nebo za jedno období). 

Od letního období 1. ročníku je pak možné žádat vedení školy o individuální splátkový kalendář (ISK). První půlrok studia, tedy zimní období 1. ročníku, je třeba uhradit najednou. Žádost o ISK je zpoplatněna částkou 1000 Kč.

Způsoby úhrady školného

Školné je splatné na účet školy nebo v hotovosti/kartou v ředitelně školy. Pro bezhotovostní platby VŽDY uvádějte jako variabilní symbol číslo studenta (Vaše číslo smlouvy).

Z administrativních důvodů žádáme studenty, aby NEPROVÁDĚLI úhradu školného prostřednictvím služeb České pošty.

Bankovní spojení

Účet školy: 166919359/0800 (Česká spořitelna a.s.)

Variabilní symbol: Číslo studenta

Konstantní symbol: 0308

IBAN: CZ98 0800 0000 0001 6691 9359, SWIFT/BIC: GIBACZPX

© 2016-2019 Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.