Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.

Školné

Školné pro studenty nastupující od školního roku 2023/24

AKREDITOVANÝ
OBOR
FORMA
STUDIA
DÉLKA
STUDIA
CENA
ZA ROK
CENA
ZA OBDOBÍ
Dipl. nutriční terapeutdenní3 roky26 000 Kč13 000 Kč
Dipl. nutriční terapeutkombinovaná3 roky36 000 Kč18 000 Kč
Dipl. všeobecná sestradenní3 roky26 000 Kč13 000 Kč
Dipl. všeobecná sestrakombinovaná3,5 roku36 000 Kč18 000 Kč

Možnosti a termíny úhrady školného

Hradit roční školné je možné v jedné nebo ve dvou splátkách (tj. za celý školní rok nebo za jedno studijní období). 

Od letního období 1. ročníku je možné žádat vedení školy o individuální splátkový kalendář (ISK). Žádost o ISK je zpoplatněna částkou 1000 Kč. První půlrok studia, tedy zimní období 1. ročníku, je však třeba vždy uhradit najednou. 

Způsoby úhrady školného

Školné je splatné na účet školy nebo v hotovosti v ředitelně školy. Pro bezhotovostní platby vždy uvádějte jako variabilní symbol číslo studenta (uvedeno ve smlouvě o zajištění vyššího zdravotnického vzdělání).

Bankovní spojení

Účet školy: 166919359/0800 (Česká spořitelna a.s.)

Variabilní symbol: Číslo studenta

Konstantní symbol: 0308

IBAN: CZ98 0800 0000 0001 6691 9359

SWIFT/BIC: GIBACZPX

© 2016-2022 SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ MEDEA, S.R.O.