Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.

Aktuality

Letní provoz školy – zrušení úředních hodin

Milí studenti a uchazeči, během letního období (tj. v červenci a srpnu) jsou zrušené standardní úřední hodiny. Prosíme všechny zájemce o studium, uchazeče a...   --> VÍCE

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/20

Milí uchazeči, vzhledem k tomu, že v žádném z otevíraných oborů nedošlo k naplnění kapacity třídy, vyhlašujeme otevření 2. kola přijímacího řízení ke studiu...   --> VÍCE

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/20

Milí uchazeči, dne 31. 5. 2019 skončilo 1. kolo přijímacího řízení na SVOŠZ MEDEA s.r.o.Kódy (číslo uchazeče/studenta) všech přijatých uchazečů v 1. kole naleznete...   --> VÍCE

Termíny klasifikace v letním zkouškovém období

Vážené studentky, vážení studenti, na webových stránkách školy je Vám k dispozici první verze rozpisu termínů klasifikace v letním zkouškovém období školního roku 2018/19. Upozorňujeme, že...   --> VÍCE

Absolutoria 24.-26. 6. 2019

Vážené studentky, vážení studenti, na webových stránkách v sekci Studenti/Klasifikace/Absolutoria naleznete předběžný harmonogram absolutorií, která se budou konat ve dnech 24.-26. června 2019. Slavnostní vyřazení absolventů...   --> VÍCE

Ředitelské volno 6. – 7. 5.

Milí studenti a uchazeči, v souladu s harmonogramem školního roku je v pondělí a úterý 6. – 7. května 2019 vyhlášeno ředitelské volno. Výuka v...   --> VÍCE

Volby zástupce studentů školy do Školské rady – aktualizace

V souladu s ustanoveními § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění...   --> VÍCE

Náhradní a opravný termín absolutoria

Náhradní absolutorium pro studenty, kteří zkoušku neskládali v řádném termínu v lednu 2019, resp. opravné absolutorium pro studenty, kteří v řádném termínu v lednu...   --> VÍCE

Jarní samostudium 11. – 15. 2. 2019

Vážené studentky, vážení studenti, v souladu s harmonogramem školního roku je v termínu 11. – 15. února 2019 vyhlášeno jarní samostudium. Výuka v těchto dnech...   --> VÍCE

Zrušení úředních hodin 23. 1.

Z provozních důvodů jsou úřední hodiny ředitelny ve středu 23. 1. 2019 zrušeny. Omlouváme se tímto za případné komplikace a děkujeme za pochopení.  ...   --> VÍCE

  • Co se děje

    Nenalezeny žádné nadcházející události.

  • Facebook profil

© 2016-2019 Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.