Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.

Přijímací řízení 2022/23 BUDE OTEVŘENO 1. 3. 2022, podmínky PŘ zveřejníme 30. 12. 2021

Otevírané studijní obory

AKREDITOVANÝ STUDIJNÍ OBORFORMA STUDIADÉLKA STUDIAKAPACITA TŘÍDY
Diplomovaný nutriční terapeutdenní3 roky24
Diplomovaný nutriční terapeutkombinovaná3 roky24
Diplomovaná všeobecná sestradenní3 roky24
Diplomovaná všeobecná sestrakombinovaná3,5 roku24

Více informací najdete v sekci Studijní obory.

Podmínky a termíny přijímacího řízení

Ke studiu všech oborů od 1. ročníku přijímáme bez vstupních zkoušek a bez nutnosti předchozího zdravotnického vzdělání.

Prvním krokem ke studiu je vyplnění tzv. elektronické přihlášky

Po vyplnění e-přihlášky a jejím potvrzení školou je následně třeba zaslat nebo osobně doručit řádně vyplněnou a podepsanou tištěnou přihlášku na adresu školy v níže uvedených termínech:

1. kolo do 31. 5. 2021

2. kolo do 15. 7. 2021

3. kolo do 31. 8. 2021

4. kolo do 15. 9. 2021

5. kolo do 30. 9. 2021

Podmínky pro přijetí ke studiu

  • Správně a úplně vyplněná a podepsaná přihláška
  • Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou (maturitní vysvědčení doložit nejpozději do 31. 10. 2021)
  • Potvrzení praktického lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu ve formuláři přihlášky
  • Nostrifikace dokladu o dosaženém vzdělání (týká se občanů států mimo ČR a SR, doložit nejpozději v den zápisu)
  • Potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR (týká se občanů států mimo EU, doložit nejpozději v den zápisu)
  • Dodání fyzické přihlášky škole do naplnění kapacity třídy

Podmínky zápisu ke studiu

  • Maturita z českého nebo slovenského jazyka NEBO doklad o úspěšně vykonané zkoušce z českého jazyka minimálně na úrovni CCE–B2
  • Úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení, VOŠ/VŠ diplomu získaného v ČR nebo SR NEBO nostrifikace dokladu o dosažení středoškolského vzdělání mimo ČR a SR
  • Podepsaná Smlouva o zajištění vyššího zdravotnického vzdělání

Podmínkou výkonu odborné praxe u všech oborů je očkování proti infekční hepatitidě typu B. Podmínkou výkonu odborné praxe u oboru nutriční terapeut je platný zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství (potravinářský průkaz).

Informace o přijetí

Obdržení přihlášky školou bude uchazečům v 5. kole přijímacího řízení potvrzeno e-mailem. Rozhodnutí o přijetí a smlouva budou vydány po skončení kola, tedy 1. října, a vydány přijatým uchazečům osobně v ředitelně školy. Seznam přijatých uchazečů (číslo uchazeče) bude také zveřejněn na Úřední desce školy.

Výše školného od ŠR 2021/22

AKREDITOVANÝ OBORFORMA STUDIACENA ZA ŠKOLNÍ ROK
Diplomovaný nutriční terapeutdenní25 000 Kč
Diplomovaný nutriční terapeutkombinovaná33 000 Kč
Diplomovaná všeobecná sestradenní22 000 Kč
Diplomovaná všeobecná sestrakombinovaná33 000 Kč

Kontakt pro přijímací řízení

KONTAKTPOZICETELEFONE-MAIL
Veronika KulíkováTajemnice školy775 266 778veronika.kulikova@skolamedea.cz

© 2016-2019 Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.