Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.

Elektronické formuláře pro přijímací řízení

Chcete-li u nás studovat od 1. ročníku ve školním roce 2024/25, vyplňte elektronický formulář pro vybraný obor níže.

Máte-li zájem o přijetí do vyššího ročníku, přejděte na sekci přijímání do vyšších ročníků.

Diplomovaný nutriční terapeut (denní)ELEKTRONICKÝ FORMULÁŘ PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2024/25

Diplomovaný nutriční terapeut (kombi)ELEKTRONICKÝ FORMULÁŘ PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2024/25

Diplomovaná všeobecná sestra (denní)ELEKTRONICKÝ FORMULÁŘ PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2024/25

Diplomovaná všeobecná sestra (kombi)ELEKTRONICKÝ FORMULÁŘ PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2024/25 (PŘIJÍMÁNÍ POZASTAVENO)

AKTUALITA: Přijímání elektronických formulářů pro kombinovanou formu Diplomované všeobecné sestry bylo z důvodu naplnění kapacit pozastaveno. Chcete-li být včasně informováni o případném obnovení přijímání, uveďte níže svůj e-mail, na kterém Vás můžeme kontaktovat s novými informacemi.

Na základě údajů vyplněných v elektronickém formuláři, Vám škola na zadaný e-mail odešle předvyplněnou přihlášku ke studiu v PDF, kterou si zkontrolujte, vytiskněte, podepište a nechte potvrdit registrujícím praktickým lékařem (v sekci Vyjádření praktického lékaře).

Teprve doručení takto vyplněné přihlášky na adresu školy se považuje za podání závazné přihlášky ke studiu.

Pokud Vám předvyplněná přihláška v PDF do 10 dnů nedorazí, kontaktujte školu na e-mailu studuj@skolamedea.cz.

Celý postup přihlášení se ke studiu na škole MEDEA

  • Vyplňte a odešlete elektronický formulář na webových stránkách školy.
  • Vyčkejte na e-mail, ve kterém obdržíte předvyplněnou přihlášku v PDF.
  • Předvyplněnou přihlášku v PDF zkontrolujte, vytiskněte, podepište a nechte potvrdit registrujícím praktickým lékařem (v sekci Vyjádření praktického lékaře).
  • Takto vyplněnou přihlášku zašlete na adresu školy spolu s úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení nebo úředně ověřenou kopií dokladu o rovnocennosti zahraničního vzdělání.
    • Pokud v momentě podání přihlášky nemáte doklad o vzdělání k dispozici, doložte jej bezodkladně po jeho obdržení, nejpozději však do 31. 10. 2024.

V souladu s požadavky § 9 vyhl. č. 537/2006 Sb. musí studenti pro činnosti ve zdravotnických zařízeních při vyšetřování a ošetřování nemocných podstoupit zvláštní očkování proti virové hepatitidě B.

© 2016-2022 SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ MEDEA, S.R.O.