Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.

Často kladené dotazy

Cizí jazyk – anglický

je součástí výuky v průběhu celého studia a vykonává se z něj absolutorium. Vyučujeme zdravotnickou angličtinu, jiný cizí jazyk si není možné vybrat. Předpokládaná vstupní úroveň je maturitní, nicméně absolutorium je reálné splnit i při nižších počátečních znalostech. 

Denní forma studia

má předepsanou výuku ve škole obvykle 3-4x týdně. Odborné praxi mimo školu je v každém studijním období (pololetí) vyhrazeno několik týdnů, během kterých výuka ve škole neprobíhá.

Dopravní dostupnost

je díky umístění školy MEDEA přímo u metra C – Roztyly vynikající. Na Roztyly se dostanete také městskými nebo dálkovými autobusy. Od zastávek ke vchodu školy je to pak méně než 5 minut chůze. Pro parkování vozidel je k dispozici parkoviště P+R, nejbližší v OC Westfield Chodov.

Knihovna

školy MEDEA je dostupná 24 hodin denně, každý student má totiž bezplatný přístup na portál Bookport.cz, kde najde zdravotnickou a jinou odbornou literaturu k nahlédnutí i off-line studiu.

Kombinovaná forma studia

má předepsanou výuku ve škole jednou týdně, a to ve čtvrtek. Odborné praxi mimo školu je v každém studijním období (pololetí) vyhrazeno několik týdnů, během kterých výuka ve škole neprobíhá.

Maturita

je nezbytný předpoklad ke studiu na vyšší odborné škole. Úspěšné splnění maturitní zkoušky a doručení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení (nebo nostrifikace), případně dokladu o vyšším dosaženém vzdělání, je podmínkou k zápisu ke studiu.

Odborné praxe

jsou zásadní součástí studia obou studijních oborů a forem na naší škole. Délka praxí se liší podle oboru, ve všech však jde až o stovky hodin v jednom studijním období (pololetí), které odpovídají v průměru 5 až 8 pracovním týdnům. Škola spolupracuje s většinou pražských nemocnic a s umístěním na praxi může studentovi pomoci. V případě souhlasu školního garanta praxe je možné praxi vykonávat na základě individuální smlouvy, případně pracovní smlouvy, i jinde – tzv. praxe v místě bydliště.

Předchozí zdravotnické vzdělání

NENÍ pro přijetí do prvních ročníků studia vyžadováno.

Přihláška ke studiu

se vyplňuje nejprve elektronicky na webu školy. Na základě poskytnutých údajů škola zašle uchazeči na e-mail přihlášku v PDF, kterou si uchazeč vytiskne, nechá potvrdit praktickým lékařem a ve stanoveném termínu zašle nebo doručí do školy. Přihlášku je nutné škole doručit ve stejném kole přijímacího řízení, ve kterém byla vyplněna přihláška elektronická.

Přijímací zkoušky

na naší škole nejsou vypsány – do všech oborů a forem nabíráme bez přijímacích zkoušek až do naplnění kapacity třídy.

Stravování

je možné přímo v objektu. Studentům je přístupná kantýna s hotovými teplými jídly, teplým pultem a dalším občerstvením.

Školné

je možné hradit za celý školní rok nebo za půl roku (jedno studijní období). Platba školného přijatých uchazečů probíhá po přijetí ke studiu (tj. po ukončení kola, v kterém se uchazeč ke studiu přihlásil). Od letního období 1. ročníku je možné požádat o individuální splátkový kalendář.

Ubytování

škola nezajišťuje, nemá žádné vlastní kapacity ani smlouvy s ubytovacími zařízeními.

Uplatnění

nelékařských zdravotnických pracovníků je velmi široké. Diplomované všeobecné sestry i diplomovaní nutriční terapeuti mohou pracovat v mnoha typech zdravotnických zařízení po celé České republice. Diplomovaní nutriční terapeuti jsou také oprávněni otevřít si vlastní poradnu. Více než 90 % našich absolventů po dokončení studia pracuje v oboru, který vystudovali.

Máte další dotazy? Ptejte se, rádi odpovíme.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

© 2016-2022 SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ MEDEA, S.R.O.