Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.

Archivy

Ředitelské volno (15. 10. 2019)

Vážené studentky, vážení studenti, z důvodu oprav, udržovacích a revizních prací bude dne 15. 10. 2019 přerušena dodávka pitné vody na území zahrnujícím i...   --> VÍCE

Rozvrh zahajovacího týdne pro denní formu studia (2.-6. 9. 2019)

Vážené studentky, vážení studenti, rádi bychom Vás upozornili, že výuka v zimním období školního roku 2019/20 začíná pro všechny studenty v denní formě studia...   --> VÍCE

Náhradní a opravný termín absolutoria (aktualizováno)

Náhradní absolutorium pro studenty, kteří zkoušku neskládali v řádném termínu v červnu 2019, resp. opravné absolutorium pro studenty, kteří v původním termínu neprospěli, se...   --> VÍCE

Termíny klasifikace v letním zkouškovém období

Vážené studentky, vážení studenti, na webových stránkách školy je Vám k dispozici první verze rozpisu termínů klasifikace v letním zkouškovém období školního roku 2018/19. Upozorňujeme, že...   --> VÍCE

Absolutoria 24.-26. 6. 2019

Vážené studentky, vážení studenti, na webových stránkách v sekci Studenti/Klasifikace/Absolutoria naleznete předběžný harmonogram absolutorií, která se budou konat ve dnech 24.-26. června 2019. Slavnostní vyřazení absolventů...   --> VÍCE

Volby zástupce studentů školy do Školské rady – aktualizace

V souladu s ustanoveními § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění...   --> VÍCE

Náhradní a opravný termín absolutoria

Náhradní absolutorium pro studenty, kteří zkoušku neskládali v řádném termínu v lednu 2019, resp. opravné absolutorium pro studenty, kteří v řádném termínu v lednu...   --> VÍCE

Jarní samostudium 11. – 15. 2. 2019

Vážené studentky, vážení studenti, v souladu s harmonogramem školního roku je v termínu 11. – 15. února 2019 vyhlášeno jarní samostudium. Výuka v těchto dnech...   --> VÍCE

Zrušení úředních hodin 23. 1.

Z provozních důvodů jsou úřední hodiny ředitelny ve středu 23. 1. 2019 zrušeny. Omlouváme se tímto za případné komplikace a děkujeme za pochopení.  ...   --> VÍCE

Termíny klasifikace v zimním zkouškovém období

Vážené studentky, vážení studenti, na webových stránkách školy je Vám k dispozici první verze rozpisu termínů klasifikace v zimním zkouškovém období školního roku 2018/19. Upozorňujeme, že...   --> VÍCE

© 2016-2019 Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.