Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.

Studijní obory

Diplomovaný nutriční terapeut

Studium oboru nutriční terapeut pro mě bylo jasnou volbou – věděla jsem, že chci tento obor nejen vystudovat, ale také v něm po studiu aktivně fungovat. Ve volbě konkrétní školy jsem ale tak jasno neměla, nicméně nakonec padla volba na MEDEU. Vyhrál nejen jejich profesionální, ale zároveň individuální a lidský přístup. Studium jednoduché nebylo, za což jsem zpětně ráda, protože všechny nabyté vědomosti a zkušenosti nyní uplatňuji ve své praxi. Funguji jako nestátní zdravotnické zařízení středočeského kraje a mám ordinaci nutričního terapeuta v Benátkách nad Jizerou.

IVANA VEŠKRNOVÁ (absolventka oboru Nutriční terapeut)

Profil oboru

Diplomovaný nutriční terapeut je zdravotnický pracovník, který se uplatní ve všech typech státních a soukromých školských a zdravotnických zařízení, v domovech pro seniory nebo privátních poradnách. Je také oprávněn zřídit si vlastní praxi. Absolvent oboru může pracovat s klienty z řad běžné populace, které vede ke zdravému životnímu stylu, ale má kvalifikaci i k poskytování nutriční péče pacientům s různými onemocněními.

kód oboru: 53-41-N/41

Délka studia: denní studium 3 roky / kombinované studium 3 roky

Forma ukončení studia: absolutorium a obhajoba absolventské práce

Titul: Diplomovaný specialista v oboru (zkratka DiS.)

Otevírané formy studia

FORMA STUDIADÉLKA STUDIAKAPACITA TŘÍDY
denní3 roky24
kombinovaná3 roky24

Přihlášky ke studiu


Diplomovaná všeobecná sestra

Cílem mého studia ve škole MEDEA bylo prohloubit své dosavadní zdravotnické vzdělání a zároveň absolvovat dané studium v českém jazyce. Nejlepší vzpomínky mám z praxe na odděleních intenzivní péče a z odborných soustředění. V současné době pracuji ve VFN na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Studium mi dalo nové vědomosti, které na dané pracovní pozici dennodenně uplatňuji.

ANDRIY HOLUBYEV (absolvent oboru Všeobecná sestra)

Profil oboru

Diplomovaná všeobecná sestra v rozsahu své odborné způsobilosti poskytuje nebo zajišťuje základní a specializovanou ošetřovatelskou péči bez odborného dohledu, provádí edukační činnost, je schopna zhodnotit zdravotní stav a potřeby člověka ve zdraví i v nemoci, případně se podílí na výzkumu v ošetřovatelství. Uplatnění najde v lůžkových a ambulantních zdravotnických zařízeních, domácí péči a zařízeních sociálních služeb.

Kód oboru: 53-41-N/11

Délka studia: denní studium 3 roky / kombinované studium 3,5 roku

Forma ukončení studia: absolutorium a obhajoba absolventské práce

Titul: Diplomovaný specialista v oboru (zkratka DiS.)

Otevírané formy studia

FORMA STUDIADÉLKA STUDIAKAPACITA TŘÍDY
denní3 roky24
kombinovaná3,5 roku24

Přihlášky ke studiu


© 2016-2019 Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.