Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.

Studijní obory

DIPLOMOVANÝ NUTRIČNÍ TERAPEUT

Studium oboru nutriční terapeut pro mě bylo jasnou volbou – věděla jsem, že chci tento obor nejen vystudovat, ale také v něm po studiu aktivně fungovat. Ve volbě konkrétní školy jsem ale tak jasno neměla, nicméně nakonec padla volba na MEDEU. Vyhrál nejen jejich profesionální, ale zároveň individuální a lidský přístup. Studium jednoduché nebylo, za což jsem zpětně ráda, protože všechny nabyté vědomosti a zkušenosti nyní uplatňuji ve své praxi. Funguji jako nestátní zdravotnické zařízení středočeského kraje a mám ordinaci nutričního terapeuta v Benátkách nad Jizerou.

IVANA VEŠKRNOVÁ (absolventka oboru Nutriční terapeut)

Profil oboru

Diplomovaný nutriční terapeut je zdravotnický pracovník, který se uplatní ve všech typech státních a soukromých školských a zdravotnických zařízení, v domovech pro seniory nebo privátních poradnách. Je také oprávněn zřídit si vlastní praxi. Absolvent oboru může pracovat s klienty z řad běžné populace, které vede ke zdravému životnímu stylu, ale má kvalifikaci i k poskytování nutriční péče pacientům s různými onemocněními.

Kód oboru: 53-41-N/41

Délka studia: denní studium 3 roky / kombinované studium 3 roky

Odborná praxe v kombinované formě: 200 – 320h za studijní období (pololetí) + 160h prázdninová praxe

Forma ukončení studia: absolutorium a obhajoba absolventské práce

Titul: Diplomovaný specialista v oboru (zkratka DiS.)

Otevírané formy studia

FORMA STUDIADÉLKA STUDIAKAPACITA TŘÍDY
denní3 roky24
kombinovaná3 roky24

Přihlášky ke studiu

E-přihláška Dipl. nutriční terapeut (denní)ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA KE STUDIU 2021/22 E-přihláška Dipl. nutriční terapeut (kombi)ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA KE STUDIU 2021/22

DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA

Cílem mého studia ve škole MEDEA bylo prohloubit své dosavadní zdravotnické vzdělání a zároveň absolvovat dané studium v českém jazyce. Nejlepší vzpomínky mám z praxe na odděleních intenzivní péče a z odborných soustředění. V současné době pracuji ve VFN na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Studium mi dalo nové vědomosti, které na dané pracovní pozici dennodenně uplatňuji.

ANDRIY HOLUBYEV (absolvent oboru Všeobecná sestra)

Profil oboru

Diplomovaná všeobecná sestra v rozsahu své odborné způsobilosti poskytuje nebo zajišťuje základní a specializovanou ošetřovatelskou péči bez odborného dohledu, provádí edukační činnost, je schopna zhodnotit zdravotní stav a potřeby člověka ve zdraví i v nemoci, případně se podílí na výzkumu v ošetřovatelství. Uplatnění najde v lůžkových a ambulantních zdravotnických zařízeních, domácí péči a zařízeních sociálních služeb.

Kód oboru: 53-41-N/11

Délka studia: denní studium 3 roky / kombinované studium 3,5 roku

Odborná praxe v kombinované formě: 280h za studijní období (pololetí) + 120 – 160h prázdninová praxe

Forma ukončení studia: absolutorium a obhajoba absolventské práce

Titul: Diplomovaný specialista v oboru (zkratka DiS.)

Otevírané formy studia

FORMA STUDIADÉLKA STUDIAKAPACITA TŘÍDY
denní3 roky24
kombinovaná3,5 roku24

Přihlášky ke studiu

E-přihláška Dipl. všeobecná sestra (denní)ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA KE STUDIU 2021/22 E-přihláška Dipl. všeobecná sestra (kombi)ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA KE STUDIU 2021/22

© 2016-2019 Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.