Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.

Termíny zkoušek

Opravný termín URM (PhDr. Taybner): 28. 2. 2019 od 12 hod.


Zimní zkouškové období šk. r. 2018/19 bylo ukončeno.

Nemá-li student splněnou klasifikaci v některém modulu, je nutno požádat o prodloužení zkouškového období a kontaktovat vyučujícího za účelem dohody na dodatečném termínu přezkoušení.

 

Kontakt pro záležitosti termínů zkoušek

KONTAKT POZICE TELEFON E-MAIL
Mgr. Jan Andrlík Zástupce ředitele +420 604 166 957 jan.andrlik@skolamedea.cz

 

© 2016-2019 Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.