Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.

Termíny klasifikace ve zkouškovém období

Zkouškové období skončilo.

Nemá-li student splněnou klasifikaci v některém modulu, je povinen podat žádost o prodloužení zkouškového období a kontaktovat se s vyučujícím předmětu za účelem individuální dohody na dodatečném termínu zkoušení.

Zkouškové období skončilo.

Nemá-li student splněnou klasifikaci v některém modulu, je povinen podat žádost o prodloužení zkouškového období a kontaktovat se s vyučujícím předmětu za účelem individuální dohody na dodatečném termínu zkoušení.

Kontakt pro záležitosti termínů zkoušek

KONTAKT POZICE TELEFON E-MAIL
Mgr. Jan Andrlík Zástupce ředitele +420 604 166 957 jan.andrlik@skolamedea.cz

© 2016-2022 SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ MEDEA, S.R.O.