Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.

Termíny zkoušek

Opravný termín URM (PhDr. Taybner): 3. 10. 2019 od 13 hod


Zkouškové období bylo ukončeno.

Nemá-li student splněnou klasifikaci v některém modulu, je povinen podat žádost o prodloužení zkouškového období a kontaktovat se s vyučujícím předmětu za účelem individuální dohody na dodatečném termínu zkoušení.

Kontakt pro záležitosti termínů zkoušek

KONTAKT POZICE TELEFON E-MAIL
Mgr. Jan Andrlík Zástupce ředitele +420 604 166 957 jan.andrlik@skolamedea.cz

© 2016-2019 Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.