Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.

Volby do Školské rady

Vážené studentky, vážení studenti,

dovolte mi Vás informovat o organizaci voleb do Školské rady SVOŠZ MEDEA, s. r. o., ve kterých můžete svého zástupce vybrat i Vy.

 

Organizace a úloha Školské rady

Školská rada je ze zákona povinně zřizována jako orgán školy umožňující studentům, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Vyjadřuje se například k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy a školní řád, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy atp.

Funkční období člena Školské rady je tři roky.

Vyčerpávajícím způsobem je organizace a úloha Školské rady specifikována v ustanoveních §§ 167 a 168 zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

 

Volby zástupce studentů do Školské rady

Volby zástupce studentů do Školské rady probíhají elektronicky na webové stránce www.skolamedea.cz/skolska-rada/volby-do-skolske-rady/.

Volby jsou tajné a odevzdání hlasu Vám bude umožněno pouze jednou, a to po zadání Vašeho automaticky vygenerovaného kódu, který obdržíte v průvodním emailu dne 2. 5. 2016.

Hlasování bude probíhat v termínu 3. 5. 2016 (12:00 hod) do 6. 5. 2016 (12:00 hod). Před a po tomto termínu nebude hlasování umožněno.

Pro odevzdání hlasu zadejte jméno a příjmení Vámi preferovaného kandidáta.

Po vyhodnocení výsledků voleb bude vedení školy kontaktovat kandidáta s nejvyšším počtem hlasů, zda souhlasí s přijetím mandátu člena Školské rady. V případě odmítnutí bude vyrozuměn další kandidát v pořadí.

Pro podrobnosti ohledně organizace voleb do Školské rady viz aktualizovaný Volební řád ŠR ze dne 18. 4. 2016.

Děkujeme za Vaši hojnou volební účast!

 

Mgr. Lukáš Kindl
ředitel školy

 

Komentáře nejsou povoleny.

  • Aktuální změny v rozvrhu

    Nenalezeny žádné nadcházející události.

© 2016-2022 SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ MEDEA, S.R.O.