Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.

Upozornění na termín splatnosti školného na letní období 2016/17

Vážené studentky, vážení studenti,

dovolujeme si upozornit ty z Vás, kteří volí možnost hrazení školného ve dvou pololetních splátkách, že se blíží termín pro úhradu splátky za letní období šk. r. 2016/17. Poněvadž je termínem splatnosti školného na letní období 15. leden 2017, je nutné zadat příkaz k úhradě nejpozději do 13. ledna 2017.

Školné je splatné bezhotovostním bankovním převodem nebo vkladem na číslo účtu školy 166919359/0800. Jako variabilní symbol, nezbytný pro identifikaci platby školného, uveďte číslo uvedené v záhlaví Smlouvy o zajištění vyššího zdravotnického vzdělání.

Neprovádějte, prosím, úhradu tzv. složenkou, neboť Česká pošta nám neposkytuje všechny údaje nezbytné pro ztotožnění zadavatele platby. V krajním případě, jste-li nuceni služeb České pošty využít, zašlete nám doklad o úhradě (kopii útržku složenky) na email jan.andrlik@skolamedea.cz, popř. na poštovní adresu školy.

V případě, že jste již uhradili školné na celý školní rok, popřípadě školné hradíte v souladu s individuálním splátkovým kalendářem, děkujeme Vám.

V případě jakýchkoli dotazů se na mne neváhejte obrátit.

Děkujeme za včasnou úhradu.

 

Komentáře nejsou povoleny.

  • Aktuální změny v rozvrhu

    Nenalezeny žádné nadcházející události.

© 2016-2022 SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ MEDEA, S.R.O.