Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.

Doplňovací volby do Školské rady – aktualizace

V souladu s ustanoveními § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), a Volebním řádem Školské rady SVOŠZ MEDEA, s. r. o., čj. MEDEA-271/2018, ředitel školy z důvodu nenaplnění kvóra nutného pro platnost voleb v 1. kole vyhlašuje 2. kolo doplňovacích voleb zástupce studentů školy do Školské rady SVOŠZ MEDEA, s. r. o.

2. kolo doplňovacích voleb zástupce studentů školy do Školské rady proběhne v termínu od 23. 4. 2018 (8:00) do 2. 5. 2018 (22:00) formou zabezpečeného elektronického hlasování na webové stránce https://www.skolamedea.cz/skolska-rada/volby-do-skolske-rady/ po zadání přístupového kódu, který studenti obdrží v úředních hodinách v ředitelně školy.

Funkční období zástupce studentů ve Školské radě zvoleného v rámci doplňovacích voleb bude trvat do konce funkčního období řádně zvoleného zástupce studentů ve Školské radě, jehož mandát zanikl v souvislosti s ustanovením § 167 odst. 9 písm. f) školského zákona, tj. do 11. 5. 2019.

 

Komentáře nejsou povoleny.

  • Aktuální změny v rozvrhu

    Nenalezeny žádné nadcházející události.

© 2016-2022 SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ MEDEA, S.R.O.