Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.

Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/20 BYLO UKONČENO

AKREDITOVANÝ STUDIJNÍ OBOR FORMA STUDIA DÉLKA STUDIA KAPACITA TŘÍDY
Diplomovaný nutriční terapeut denní 3 roky 24
Diplomovaný nutriční terapeut kombinovaná 3 roky 24
Diplomovaná všeobecná sestra denní 3 roky 24
Diplomovaná všeobecná sestra kombinovaná 3,5 roku 24

Profil absolventa

Diplomovaný nutriční terapeut je schopen zajišťovat péči v oblasti klinické výživy, provádět poradenské a edukační činnosti spojené s léčebnou výživou (např. diabetologie, obezitologie), podílí se na ochraně veřejného zdraví a vede jednotlivce, rodiny i skupiny k péči o zdraví a ke zdravému životnímu stylu. Je oprávněn zřídit si vlastní praxi, případně se uplatní ve všech typech státních a soukromých zdravotnických zařízení.


Diplomovaná všeobecná sestra se uplatní ve všech typech státních a privátních zdravotnických zařízení, v zařízeních sociálních služeb v rozsahu a na úrovni stanovené pro výkon nelékařských povolání zákonem č. 96/2004 Sb. Absolvent může dále pokračovat ve studiu v rámci vzdělávání zdravotnických pracovníků nebo na vysoké škole.

Podmínky přijímacího řízení

Ke studiu všech oborů přijímáme bez vstupních zkoušek.

Po vyplnění elektronické přihlášky zasílejte nebo osobně doručte vytištěné a řádně vyplněné a podepsané přihlášky na adresu školy v níže uvedených termínech:

1. kolo do 31. 5. 2019

2. kolo do 31. 7. 2019

3. kolo do 31. 8. 2019

4. kolo do 30. 9. 2019

Zákonné podmínky pro přijetí ke studiu

 • Správně a úplně vyplněná a podepsaná přihláška
 • Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou (doložené nejpozději do 31. 10. 2019)
 • Potvrzení registrujícího (praktického) lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu ve formuláři přihlášky
 • Nostrifikace dokladu o dosaženém vzdělání (týká se občanů států mimo ČR a SR, doložit nejpozději v den zápisu)
 • Potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR (týká se občanů států mimo EU, doložit nejpozději v den zápisu)

Podmínky přijetí ke studiu na SVOŠZ MEDEA

Správně vyplněná, lékařem potvrzená a podepsaná přihláška zaslaná v termínu do naplnění kapacity třídy daného oboru (viz tabulka).

Podmínky zápisu ke studiu na SVOŠZ MEDEA

 • Maturita z českého nebo slovenského jazyka NEBO doklad o úspěšně vykonané zkoušce z českého jazyka minimálně na úrovni CCE–B2
 • Úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení, VOŠ/VŠ diplomu získaného v ČR nebo SR NEBO nostrifikace dokladu o dosažení středoškolského vzdělání mimo ČR a SR
 • Podepsaná Smlouva o zajištění vyššího zdravotnického vzdělání

Upozorňujeme uchazeče, že podmínkou výkonu odborné praxe během studia je očkování proti infekční hepatitidě typu B a pozitivní zjištění aktivních protilátek v rámci lékařských prohlídek při nástupu na odbornou praxi.

Informace o přijetí

O obdržení přihlášky školou budou uchazeči v 1. kole přijímacího řízení vyrozuměni e-mailem. Rozhodnutí o přijetí a smlouva budou vydány po skončení kola, tedy na začátku měsíce června a zaslány poštou přijatým uchazečům. Seznam přijatých uchazečů (číslo uchazeče) bude rovněž zveřejněn na Úřední desce školy.

Výše školného

AKREDITOVANÝ OBOR FORMA STUDIA CENA ZA ŠKOLNÍ ROK
Diplomovaný nutriční terapeut denní 21 000 Kč
Diplomovaný nutriční terapeut kombinovaná 29 000 Kč
Diplomovaná všeobecná sestra denní 15 000 Kč
Diplomovaná všeobecná sestra kombinovaná 29 000 Kč

Den otevřených dveří

Kontakt pro záležitosti přijímacího řízení

KONTAKT POZICE TELEFON E-MAIL
Veronika Kulíková Tajemnice školy 775 266 778 veronika.kulikova@skolamedea.cz

 • Termíny pro uchazeče

  Nenalezeny žádné nadcházející události.

 • Jak k nám?

 • Facebook profil

© 2016-2019 Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.