Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.

Předtermíny zkoušek

PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
DATUM
ČAS
Výživa v podpoře a ochraně veř. zdraví
PhDr. Tamara Starnovská
6. 6. 2023
od 9:00
Psychologie, komunikace, sociologie
Mgr. Marie Sochůrková
6. 6. 2023
Anatomie, fyziologie, patologie a patofyziologie
Mgr. Miroslava Lanczová
6. 6. 2023
od 14:40
Anglický jazyk
Mgr. Eva Brešťanská
7. 6. 2023
Chemie, biochemie a chemie potravin;
Mikrobiologie, epidemiologie inf. onem. a hygiena
Ing. Markéta Kabelková, Ph.D.
7. 6. 2023
PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
DATUM
ČAS
Anatomie, fyziologie, patologie a patofyziologie
Mgr. Miroslava Lanczová
5. 6. 2023
od 10:30
Farmakologie a toxikologie
Ing. Markéta Kabelková, Ph.D.
6. 6. 2023
Klinická výživa;
Léčebná výživa

PhDr. Tamara Starnovská
6. 6. 2023
PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
DATUM
ČAS
Organizace a řízení ve zdr., říz. kvality a zdr. právo
PhDr. Tamara Starnovská
23. 5. 2023
Základy pedagogiky a edukace
Mgr. Marie Sochůrková
23. 5. 2023

 

PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
DATUM
ČAS
Nutriční a dietologická praxe
PhDr. Tamara Starnovská
23. 3. 2023
Anatomie, fyziologie, patologie a patofyziologie
Mgr. Miroslava Lanczová
23. 3. 2023
od 17:00
Anatomie, fyziologie, patologie a patofyziologie
Mgr. Miroslava Lanczová
30. 3. 2023
od 17:00
Mikrobiologie, imunologie, ochr. veř. zdr.
Ing. Markéta Kabelková, Ph.D.
13. 4. 2023
Výživa a léčebná výživa člověka
PhDr. Tamara Starnovská
20. 4. 2023
Chemie, biochemie a chemie potravin;
Mikrobiologie, imunologie, ochr. veř. zdr.

Ing. Markéta Kabelková, Ph.D.
8. 6. 2023
od 11:15
PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
DATUM
ČAS
Klinika nemocí a dietologie
MUDr. Magdaléna Jašková
18. 4. 2023
od 10:30
Klinika nemocí a dietologie
MUDr. Magdaléna Jašková
9. 5. 2023
od 10:30
Výživa a léčebná výživa člověka;
Nutriční a dietologická praxe

PhDr. Tamara Starnovská
25. 5. 2023
Klinika nemocí a dietologie
MUDr. Magdaléna Jašková
29. 5. 2023
od 10:00
Chemie, biochemie a chemie potravin
Ing. Markéta Kabelková, Ph.D.
8. 6. 2023
od 11:15
PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
DATUM
ČAS
Výživa a léčebná výživa člověka
PhDr. Tamara Starnovská
27. 4. 2023
Klinika nemocí a dietologie
MUDr. Magdaléna Jašková
27. 4. 2023
od 15:30

 

PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
DATUM
ČAS
Ošetř. proces, postupy a potřeby člověka
Mgr. Renata Altmannová, DiS.
5. 6. 2023
Ošetřovatelství v interních oborech
Mgr. Renata Altmannová, DiS.
6. 6. 2023
od 9:40
Ošetřovatelství a ošetř. založené na důkazech
Mgr. Jana Kolínová
6. 6. 2023
od 11:20
Psychologie vývojová
Mgr. Jana Kolínová
6. 6. 2023
od 13:50
Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, hygiena;
Farmakologie
Ing. Markéta Kabelková, Ph.D.
7. 6. 2023
Ošetřovatelství v chirurgických oborech
Mgr. Renata Altmannová, DiS.
7. 6. 2023
Klinická propedeutika
Mgr. Miroslava Lanczová
7. 6. 2023
od 15:30
Patologie a patologická fyziologie
Mgr. Miroslava Lanczová
8. 6. 2023
od 8:50
Anatomie; Fyziologie
Mgr. Miroslava Lanczová
8. 6. 2023
od 10:30
PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
DATUM
ČAS
Ošetřovatelská péče v onkologii a hematoonkologii;
Paliativní péče;
Ošetřovatelství v neurologii
Mgr. Marie Sochůrková
5. 6. 2023
Ošetřovatelství v otorinolaryngologii
Mgr. Miroslava Lanczová
5. 6. 2023
od 13:00
Základy biofyziky;
Zobrazovací metody, radiační ochrana
Ing. Markéta Kabelková, Ph.D.
6. 6. 2023
Ošetřovatelství v interních oborech
Mgr. Jana Kolínová
6. 6. 2023
od 15:30
Ošetřovatelská péče v pediatrii
Mgr. Jana Kolínová
7. 6. 2023
od 8:00
Ošetřovatelská péče v gynekologii a porod.
Mgr. Jana Kolínová
7. 6. 2023
od 9:40
Ošetřovatelská péče ve stomatologii
Mgr. Jana Kolínová
7. 6. 2023
od 11:20
Ošetřovatelství v chirurgických oborech
Mgr. Marie Sochůrková
7. 6. 2023
od 13:50
PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
DATUM
ČAS
Ošetřovatelství v intenzivní péči;
Ošetřovatelství v psychiatrii;
Ošetřovatelství v geriatrii

Mgr. Marie Sochůrková
22. 5. 2023
Základy pedagogiky a edukace v ošetřovatelství
Mgr. Marie Sochůrková
23. 5. 2023
Ošetřovatelství v chirurgických oborech
Mgr. Renata Altmannová, DiS.
23. 5. 2023
od 10:30
Ošetřovatelství v interních oborech;
Komunitní péče
Mgr. Jana Kolínová
23. 5. 2023
Ošetřovatelství v infekčním lékařství
Mgr. Jana Kolínová
24. 5. 2023
Anglický jazyk
Mgr. Eva Brešťanská
24. 5. 2023
Ošetřovatelství v geriatrii
Mgr. Marie Sochůrková
24. 5. 2023

 

PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
DATUM
ČAS
Fyziologie
Mgr. Miroslava Lanczová
30. 3. 2023
od 13:50
Psychologie obecná a osobnosti
Mgr. Marie Sochůrková
13. 4. 2023
Fyziologie
Mgr. Miroslava Lanczová
13. 4. 2023
od 13:50
Klinická propedeutika
Mgr. Miroslava Lanczová
11. 5. 2023
Klinická propedeutika
Mgr. Miroslava Lanczová
1. 6. 2023
od 13:00
Mikrobiologie a imunologie
Ing. Markéta Kabelková, Ph.D.
8. 6. 2023
Teorie ošetřovatelství
Mgr. Alice Menšíková, DiS.
8. 6. 2023
Ošetř. proces, postupy a potřeby člověka
Mgr. Alice Menšíková, DiS.
8. 6. 2023
PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
DATUM
ČAS
Základy pedagogiky a edukace v ošetřovatelství
Mgr. Marie Sochůrková
2. 3. 2023
Patologie a patologická fyziologie
Mgr. Miroslava Lanczová
27. 4. 2023
od 15:30
Patologie a patologická fyziologie
Mgr. Miroslava Lanczová
11. 5. 2023
Radiologie a nukleární medicína
Ing. Markéta Kabelková, Ph.D.
25. 5. 2023
Ošetřovatelská péče v pediatrii
Mgr. Renata Altmannová, DiS.
1. 6. 2023
Ošetřovatelství v chirurgických oborech
Mgr. Alice Menšíková, DiS.
8. 6. 2023
Radiologie a nukleární medicína
Ing. Markéta Kabelková, Ph.D.
8. 6. 2023
od 11:15
PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
DATUM
ČAS
Ošetřovatelská péče o nem. s duš. poruchami
Mgr. Marie Sochůrková
11. 5. 2023
Ošetřovatelství v interních oborech
Mgr. Jana Kolínová
1. 6. 2023
od 9:40
Ošetřovatelská péče o nemocné v neurologii
Mgr. Jana Kolínová
1. 6. 2023
od 10:30
Komunitní péče
Mgr. Jana Kolínová
8. 6. 2023
od 12:10

Kontakt pro záležitosti předtermínů zkoušek

KONTAKTPOZICETELEFONE-MAIL
Mgr. Jan AndrlíkZástupce ředitele+420 604 166 957jan.andrlik@skolamedea.cz

© 2016-2022 SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ MEDEA, S.R.O.