Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.

Předtermíny zkoušek

Návrh předtermínu klasifikace oznamuje vyučující předmětu v ředitelně školy na základě předchozí dohody se studenty daného předmětu.

Vypsání předtermínu je vedením školy oficiálně schváleno okamžikem zveřejnění na webu školy.

V den konání předtermínu podepisuje student evidenční formulář u příslušného vyučujícího. V případě, že není na formuláři zapsánnebude mu klasifikace uznána.

PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
Anatomie a fyziologie
Mgr. Kundratová
5/6/2019
od 13:00
Základy ošetřovatelství
Mgr. Kolínová
5/6/2019
od 12:10
Základy přípravy pokrmů; Technologické cvičení
Boháčová, DiS.
5/6/2019
od 9:40
Komunikace a etika; Psychologie
Mgr. Kolínová
4/6/2019
od 16:20
Výživa a léčebná výživa člověka
PhDr. Starnovská
4/6/2019
od 14:40
Potraviny
PhDr. Starnovská
4/6/2019
od 13:00
Nutriční a dietologická praxe
PhDr. Starnovská
4/6/2019
od 9:40
Chemie, biochemie a chemie potravin
Mgr. Belháčová
3/6/2019
od 15:30
PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
Etika a filosofie
MUDr. Pinkasová
5/6/2019
od 16:20
Anglický jazyk
Mgr. Beldová
5/6/2019
od 12:10
Ošetřovatelství v interních oborech; Ošetř. v onkologii a paliativní péče
Mgr. Kolínová
5/6/2019
od 8:00
Ošetřovatelství v neurologii; Ošetřovatelství v pediatrii
Mgr. Kolínová
4/6/2019
od 8:00
PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
Mikrobiologie, imunologie, ochr. veř. zdr.
Mgr. Kundratová
5/6/2019
od 16:20
Ošetřovatelství
Mgr. Kolínová
5/6/2019
od 11:20
Anglický jazyk, sk. B
Mgr. Beldová
5/6/2019
od 10:00
Anglický jazyk, sk. A
PhDr. Baumruková
5/6/2019
od 8:50
Patologie
Mgr. Kundratová
4/6/2019
od 13:00
Anatomie; Fyziologie
Mgr. Kundratová
4/6/2019
od 10:30
Biochemie a genetika
Mgr. Kundratová
4/6/2019
od 9:40
Etika v ošetřovatelství
MUDr. Pinkasová
15/4/2019
od 18:00
PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
OKO – Pediatrie
Mgr. Kolínová
5/6/2019
od 13:50
VKO – Neurologie
MUDr. Pinkasová
5/6/2019
od 13:00
VKO – Vnitřní lékařství
MUDr. Pinkasová
5/6/2019
od 11:20
Urgentní medicína
Bc. Novák, DiS.
3/6/2019
od 13:00
OKO – Vnitřní lékařství
Mgr. Kolínová
3/6/2019
od 9:40
PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
Anglický jazyk
PhDr. Baumruková
22/5/2019
od 11:20
Biochemie a genetika
Mgr. Kundratová
22/5/2019
od 8:50
Organizace a řízení zdravotní péče
Mgr. Sochůrková
21/5/2019
od 13:50
VKO – Geriatrie
Mgr. Sochůrková
21/5/2019
od 12:10
PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
Mikrobiologie a imunologie
MUDr. Melicherčíková, CSc.
30/5/2019
od 10:00
Klinická propedeutika; Hematologie
MUDr. Hronovská
23/4/2019
od 16:00
Fyziologie
Mgr. Kundratová
18/4/2019
od 12:00
Klinická propedeutika; Hematologie
MUDr. Hronovská
17/4/2019
od 16:00
Anglický jazyk
PhDr. Baumruková
11/4/2019
od 8:00
Fyziologie – ZRUŠENO
Mgr. Kundratová
21/3/2019
od 10:00
PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
Ošetřovatelství v interních oborech; Ochrana veřejného zdraví; Základy pedagogiky a edukace v ošetř.
Mgr. Al-Hiti
6/6/2019
Anglický jazyk
PhDr. Baumruková
6/6/2019
od 8:50
Ošetř. proces, postup a potřeby člověka
Mgr. Menšíková, DiS.
23/5/2019
od 15:30
Ošetřovatelství v chirurgických oborech
Mgr. Menšíková, DiS.
23/5/2019
od 13:00
Patologie
Mgr. Kundratová
9/5/2019
od 12:00
Patologie
Mgr. Kundratová
7/3/2019
od 9:00
PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
Ošetřovatelství v interních oborech; Ošetř. péče o nemocné s onkol. chorobami; Ošetřovatelská péče o nem. s duš. poruchami; Komunitní péče; Rehabilitační ošetřovatelství
Mgr. Al-Hiti
6/6/2019
Ošetřovatelská péče o nemocné v neurologii
Mgr. Kolínová
6/6/2019
od 14:00
Ošetřovatelství v chirurgických oborech
Mgr. Menšíková, DiS.
6/6/2019
od 13:00
Zdravotnická psychologie
Mgr. Kulhavá
30/5/2019
od 11:15
Ekonomika a pojišťovnictví; Management
Mgr. Pírková
28/2/2019
od 15:30
Anglický jazyk
PhDr. Baumruková
21/2/2019
od 12:10
PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
Biochemie a genetika
Mgr. Kundratová
6/6/2019
od 15:30
Ošetřovatelství; Ošetřovatelské postupy; První pomoc; Komunikace
Mgr. Kolínová
6/6/2019
od 9:00
VKO – Chirurgie
MUDr. Vlček, Ph.D.
30/5/2019
od 16:00
Sociální psychologie; Zdravotnická psychologie
Mgr. Kulhavá
30/5/2019
od 11:15
Mikrobiologie, imunologie, ochr. veř. zdr.
MUDr. Melicherčíková, CSc.
30/5/2019
od 10:00
VKO – Chirurgie
MUDr. Vlček, Ph.D.
23/5/2019
od 16:00
Patologie
Mgr. Kundratová
16/5/2019
od 15:30
Sociální psychologie; Zdravotnická psychologie
Mgr. Kulhavá
9/5/2019
od 14:00
Patologie
Mgr. Kundratová
9/5/2019
od 12:00
Patologie
Mgr. Kundratová
2/5/2019
od 15:30
Anatomie; Fyziologie
Mgr. Kundratová
25/4/2019
od 15:30
Anatomie; Fyziologie
Mgr. Kundratová
11/4/2019
od 15:00
PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
VKO – Chirurgie
MUDr. Vlček, Ph.D.
30/5/2019
od 16:00
VKO – Chirurgie
MUDr. Vlček, Ph.D.
23/5/2019
od 16:00
Urgentní medicína
Bc. Novák, DiS.
18/4/2019
od 14:00
Anglický jazyk
PhDr. Baumruková
18/4/2019
od 11:20
VKO – Vnitřní lékařství
MUDr. Pinkasová
18/4/2019
od 10:30
VKO – Neurologie
MUDr. Pinkasová
28/3/2019
od 13:00
PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
OKO – Infekční, kožní, oční, ORL, zubní
Mgr. Kolínová
6/6/2019
od 12:00
OKO – Intenzivní péče
Mgr. Al-Hiti
23/5/2019
od 13:00
VKO – Psychiatrie
MUDr. Pinkasová
23/5/2019
od 12:10

Kontakt pro záležitosti předtermínů zkoušek

KONTAKT POZICE TELEFON E-MAIL
Mgr. Jan Andrlík Zástupce ředitele +420 604 166 957 jan.andrlik@skolamedea.cz

© 2016-2019 Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.