Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.

Předtermíny zkoušek

PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
DATUM
ČAS
Základy ošetřovatelství
Mgr. Marie Sochůrková
10. 4. 2024
Výživa v podpoře a ochraně veřejného zdraví
PhDr. Tamara Starnovská
4. 6. 2024
Chemie, biochemie a chemie potravin;
Mikrobiologie, epidemiologie infekčních onemocnění a hygiena

Ing. Bc. Markéta Kabelková, Ph.D.
5. 6. 2024
Anatomie, fyziologie, patologie a patofyziologie
Mgr. Miroslava Lanczová
5. 6. 2024
PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
DATUM
ČAS
Nutriční péče v klinických oborech
Mgr. Marieta Baliková
3. 6. 2024
Klinická výživa
PhDr. Tamara Starnovská
3. 6. 2024
Anatomie, fyziologie, patologie a patofyziologie
Mgr. Miroslava Lanczová
3. 6. 2024
Farmakologie a toxikologie
Ing. Bc. Markéta Kabelková, Ph.D.
4. 6. 2024
Anglický jazyk
Mgr. Eva Brešťanská
4. 6. 2024
Léčebná výživa
PhDr. Tamara Starnovská
4. 6. 2024

 

PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
DATUM
ČAS
Chemie, biochemie a chemie potravin
Ing. Bc. Markéta Kabelková, Ph.D.
15. 2. 2024
Výživa a léčebná výživa člověka
PhDr. Tamara Starnovská
14. 3. 2024
Anatomie, fyziologie, patologie a patofyziologie
Mgr. Miroslava Lanczová
21. 3. 2024
od 12:00
Anatomie, fyziologie, patologie a patofyziologie
Mgr. Miroslava Lanczová
25. 4. 2024
Mikrobiologie, imunologie a ochrana veřejného zdraví
Ing. Bc. Markéta Kabelková, Ph.D.
6. 6. 2024
Nutriční a dietologická praxe;
Výživa a léčebná výživa člověka
PhDr. Tamara Starnovská
6. 6. 2024
PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
DATUM
ČAS
Chemie, biochemie a chemie potravin
Ing. Bc. Markéta Kabelková, Ph.D.
29. 2. 2024
Výživa a léčebná výživa člověka;
Nutriční a dietologická praxe

PhDr. Tamara Starnovská
30. 5. 2024
Výživa a léčebná výživa člověka;
Nutriční a dietologická praxe

PhDr. Tamara Starnovská
6. 6. 2024
od 10:00
PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
DATUM
ČAS
Management, ekonomika a pojišťovnictví
Mgr. Vendula Pírková
1. 2. 2024
Výživa a léčebná výživa člověka
PhDr. Tamara Starnovská
25. 4. 2024
Klinika nemocí a dietologie
MUDr. Magdaléna Jašková
25. 4. 2024

 

PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
DATUM
ČAS
Ošetřovatelský proces, postupy a potřeby člověka;
Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech, ortopedii a traumatologii

Mgr. Renata Altmannová, DiS.
3. 6. 2024
Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, hygiena
Ing. Bc. Markéta Kabelková, Ph.D.
4. 6. 2024
Klinická propedeutika;
Psychologie vývojová

Mgr. Miroslava Lanczová
4. 6. 2024
Anglický jazyk
Mgr. Eva Brešťanská
4. 6. 2024
Farmakologie
Ing. Bc. Markéta Kabelková, Ph.D.
5. 6. 2024
Patologie a patologická fyziologie
Mgr. Miroslava Lanczová
5. 6. 2024
Ošetřovatelská péče v interních oborech
Mgr. Renata Altmannová, DiS.
6. 6. 2024
Anatomie; Fyziologie
Mgr. Miroslava Lanczová
6. 6. 2024
PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
DATUM
ČAS
Ošetřovatelská péče v onkologii a hematoonkologii;
Paliativní péče;
Ošetřovatelská péče v neurologii
;
Ošetřovatelská péče ve stomatologii
Mgr. Marie Sochůrková
3. 6. 2024
Ošetřovatelská péče v otorinolaryngologii
Mgr. Miroslava Lanczová
4. 6. 2024
Základy biofyziky;
Základy zdravotnického managementu

Ing. Bc. Markéta Kabelková, Ph.D.
4. 6. 2024
Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech, ortopedii a traumatologii;
Ošetřovatelská péče v interních oborech
Mgr. Renata Altmannová, DiS.
5. 6. 2024
Zobrazovací metody, radiační ochrana
Ing. Bc. Markéta Kabelková, Ph.D.
5. 6. 2024
PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
DATUM
ČAS
Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech, ortopedii a traumatologii;
Rehabilitační ošetřovatelství

Mgr. Marie Sochůrková
20. 5. 2024
Ošetřovatelství v intenzivní péči
Mgr. Renata Altmannová, DiS.
21. 5. 2024
Ošetřovatelská péče v geriatrii
Mgr. Marie Sochůrková
21. 5. 2024
Ošetřovatelská péče v psychiatrii
Mgr. Marie Sochůrková
22. 5. 2024
Ošetřovatelská péče v interních oborech;
Ošetřovatelská péče v infekčním lékařství;
Komunitní péče

Mgr. Jana Kolínová
22. 5. 2024

 

PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
DATUM
ČAS
Fyziologie
Mgr. Miroslava Lanczová
28. 3. 2024
od 13:00
Psychologie obecná a osobnosti
Mgr. Marie Sochůrková
11. 4. 2024
Mikrobiologie a imunologie
Ing. Bc. Markéta Kabelková, Ph.D.
11. 4. 2024
Fyziologie
Mgr. Miroslava Lanczová
25. 4. 2024
od 13:00
Ošetřovatelský proces, postupy a potřeby člověka;
První pomoc

Mgr. Renata Altmannová, DiS.
6. 6. 2024
PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
DATUM
ČAS
Patologie a patologická fyziologie
Mgr. Miroslava Lanczová
25. 4. 2024
od 12:00
Radiologie a nukleární medicína
Ing. Bc. Markéta Kabelková, Ph.D.
23. 5. 2024
Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech, ortopedii a traumatologii
Mgr. Alice Menšíková, DiS.
30. 5. 2024
Základy pedagogiky a edukace v ošetřovatelství
Mgr. Marie Sochůrková
6. 6. 2024
Ošetřovatelský proces, postupy a potřeby člověka;
Ochrana a podpora veřejného zdraví

Mgr. Renata Altmannová, DiS.
6. 6. 2024
od 13:00
PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
DATUM
ČAS
Ekonomika a pojišťovnictví; Management
Mgr. Vendula Pírková
1. 2. 2024
Ošetřovatelská péče v interních oborech
Mgr. Renata Altmannová, DiS.
23. 5. 2024
od 12:10
Multikulturní ošetřovatelství
Mgr. Marie Sochůrková
23. 5. 2024
Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech, ortopedii a traumatologii
Mgr. Alice Menšíková, DiS.
30. 5. 2024
Ošetřovatelská péče v interních oborech
Mgr. Renata Altmannová, DiS.
6. 6. 2024
od 11:20
od 17:10
Rehabilitační ošetřovatelství
Mgr. Marie Sochůrková
6. 6. 2024

Kontakt pro záležitosti předtermínů zkoušek

KONTAKTPOZICETELEFONE-MAIL
Mgr. Jan AndrlíkZástupce ředitele+420 604 166 957jan.andrlik@skolamedea.cz

© 2016-2022 SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ MEDEA, S.R.O.