Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.

Předtermíny zkoušek

Návrh předtermínu klasifikace oznamuje vyučující předmětu v ředitelně školy na základě předchozí dohody se studenty daného předmětu.

Vypsání předtermínu je vedením školy oficiálně schváleno okamžikem zveřejnění na webu školy.

V den konání předtermínu podepisuje student evidenční formulář u příslušného vyučujícího. V případě, že není na formuláři zapsánnebude mu klasifikace uznána.

 

PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
Anatomie a fyziologie
Mgr. Kundratová
9/1/2019
od 13:00
První pomoc
Mgr. Kolínová
8/1/2019
od 14:40
Výživa a léčebná výživa člověka
Mgr. Starnovská
8/1/2019
od 13:00
Základy přípravy pokrmů
Mgr. Starnovská
8/1/2019
od 10:30
Potraviny
Mgr. Starnovská
8/1/2019
od 8:00
Psychologie
Mgr. Kolínová
7/1/2019
od 18:00
Komunikace a etika
Mgr. Kolínová
7/1/2019
od 17:10
PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
Klinika nemocí a dietologie
MUDr. Hronovská
9/1/2019
od 13:50
Výživa a léčebná výživa člověka
Mgr. Starnovská
8/1/2019
od 14:40
Chemie, biochemie a chemie potravin
Mgr. Knorová
18/12/2018
od 8:00

 

PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
Biochemie a genetika
Mgr. Kundratová
9/1/2019
od 8:00
Mikrobiologie, imunologie, ochr. veř. zdr.
Mgr. Kundratová
9/1/2019
od 8:50
Anglický jazyk
Mgr. Beldová
9/1/2019
od 11:20
Klinická propedeutika, hematologie a farmakologie
Doc. MUDr. Šmejkal, CSc.
8/1/2019
od 14:40
Ošetřovatelství v pediatrii
Mgr. Kolínová
8/1/2019
od 13:00
Ošetřovatelství v neurologii
Mgr. Kolínová
8/1/2019
od 10:30
Ošetřovatelství v interních oborech
Mgr. Kolínová
8/1/2019
od 8:00

 

PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
Mikrobiologie, imunologie, ochr. veř. zdr.
Mgr. Kundratová
9/1/2019
od 15:30
Klinická propedeutika
MUDr. Hronovská
9/1/2019
od 11:20
Anglický jazyk
Mgr. Beldová
9/1/2019
od 8:50
Farmakologie a toxikologie
MUDr. Pinkasová
7/1/2019
od 18:00
Ošetřovatelství
Mgr. Kolínová
7/1/2019
od 15:30
Anatomie; Fyziologie
Mgr. Kundratová
7/1/2019
od 9:40
Integrovaný záchranný systém
Mgr. Kolínová
7/1/2019
od 8:50
PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
VKO – Vnitřní lékařství
MUDr. Pinkasová
9/1/2019
od 15:30
Ošetřovatelství
Mgr. Kolínová
9/1/2019
od 13:00
Urgentní medicína
Bc. Novák, DiS.
8/1/2019
od 9:00
VKO – Pediatrie
Mgr. Kolínová
7/1/2019
od 9:40
PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
OKO – Neurologie
Mgr. Sochůrková
9/1/2019
od 16:20
VKO – Chirurgie
MUDr. Lainková
9/1/2019
od 15:00
VKO – Vnitřní lékařství
MUDr. Pinkasová
9/1/2019
od 13:00
VKO – Psychiatrie
MUDr. Pinkasová
9/1/2019
od 11:20
Urgentní medicína
Bc. Šulc
9/1/2019
OKO – Psychiatrie
Mgr. Sochůrková
8/1/2019
od 15:30
OKO – Infekční, kožní, oční, ORL, zubní
Mgr. Kolínová
7/1/2019
od 13:50
VKO – Infekční, kožní, oční, ORL, zubní
Mgr. Sochůrková
10/12/2018
od 10:30

 

 

PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
Odborná latinská terminologie
ThDr. Vinš
3/1/2019
od 17:00
Anglický jazyk
PhDr. Baumruková
3/1/2019
od 12:00
Anatomie
Mgr. Kundratová
6/12/2018
od 13:00
Anatomie
Mgr. Kundratová
22/11/2018
od 13:00
Mikrobiologie, imunologie, ochr. veř. zdr.
MUDr. Melicherčíková, CSc.
25/10/2018
od 18:00
Anglický jazyk
PhDr. Baumruková
25/10/2018
od 13:00
Mikrobiologie, imunologie, ochr. veř. zdr.
MUDr. Melicherčíková, CSc.
11/10/2018
od 15:30
PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
Patologie
Mgr. Kundratová
10/1/2019
od 15:00
Teorie ošetřovatelství
Mgr. Menšíková, DiS.
10/1/2019
od 13:00
Anglický jazyk
PhDr. Baumruková
3/1/2019
od 12:00
Patologie
Mgr. Kundratová
20/12/2018
od 12:00
Ošetř. proces, postup a potřeby člověka
Mgr. Menšíková, DiS.
20/12/2018
od 11:30
Ošetř. proces, postup a potřeby člověka
Mgr. Menšíková, DiS.
4/10/2018
od 12:10
PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
Anglický jazyk
PhDr. Baumruková
3/1/2019
od 12:00
Relaxační techniky
Mgr. Al-Hiti
20/12/2018
od 8:00
Ošetřovatelská péče o nem. s duš. poruchami
Mgr. Al-Hiti
13/12/2018
od 9:40
Anglický jazyk
PhDr. Baumruková
6/12/2018
od 8:00
Ošetřovatelství v interních oborech
Mgr. Al-Hiti
20/9/2018
od 13:00
PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
Ošetřovatelství v chirurgických oborech; Ošetř. proces, postup a potřeby člověka
Mgr. Menšíková, DiS.
20/12/2018
od 13:00
Zdravotnická psychologie
Mgr. Kulhavá
11/12/2018
od 9:00
Anglický jazyk
PhDr. Baumruková
6/12/2018
od 13:00
Ošetřovatelství v chirurgických oborech
Mgr. Menšíková, DiS.
29/11/2018
od 12:30

 

 

PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
Anatomie; Fyziologie
Mgr. Kundratová
10/1/2019
od 16:00
Latinský jazyk
ThDr. Vinš
3/1/2019
od 17:00
Anglický jazyk
PhDr. Baumruková
3/1/2019
od 12:00
Klinická propedeutika
MUDr. Hronovská
20/12/2018
od 16:20
Anatomie; Fyziologie
Mgr. Kundratová
20/12/2018
od 8:50
Psychologie obecná a osobnosti; Psychologie vývojová
Mgr. Kulhavá
13/12/2018
od 17:00
Mikrobiologie, imunologie, ochr. veř. zdr.
MUDr. Melicherčíková, CSc.
6/12/2018
od 16:15
PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
Anglický jazyk
PhDr. Baumruková
3/1/2019
od 10:30
PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
Urgentní medicína
PhDr. Taybner
10/1/2019
od 10:30
Anglický jazyk
PhDr. Baumruková
3/1/2019
od 12:00

 

Kontakt pro záležitosti předtermínů zkoušek

KONTAKT POZICE TELEFON E-MAIL
Mgr. Jan Andrlík Zástupce ředitele +420 604 166 957 jan.andrlik@skolamedea.cz

 

© 2016 Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.