Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.

Předtermíny zkoušek

PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
DATUM
ČAS
Výživa v podpoře a ochraně veř. zdraví
PhDr. Starnovská
31/5/2022
Anatomie, fyziologie, patologie a patofyziologie
Mgr. Kundratová
31/5/2022
od 13:00
Chemie, biochemie a chemie potravin;
Mikrobiologie, epidemiologie inf. onem. a hygiena

Ing. Kabelková, Ph.D.
1/6/2022
od 11:20
Psychologie, komunikace, sociologie
Mgr. Kolínová
1/6/2022
od 13:00
Základy ošetřovatelství
Mgr. Kolínová
1/6/2022
od 16:20
PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
DATUM
ČAS
Anatomie, fyziologie, patologie a patofyziologie
Mgr. Kundratová
30/5/2022
od 15:30
Farmakologie a toxikologie
Ing. Kabelková, Ph.D.
31/5/2022
od 10:30
Klinická výživa; Léčebná výživa
PhDr. Starnovská
31/5/2022
PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
DATUM
ČAS
Organizace a řízení ve zdr., říz. kvality a zdr. právo
PhDr. Starnovská
18/5/2022
od 9:40
Anglický jazyk
Mgr. Brešťanská
18/5/2022

 

PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
DATUM
ČAS
Klinika nemocí a dietologie
MUDr. Jašková
23/3/2022
od 17:00
Klinika nemocí a dietologie
MUDr. Jašková
24/3/2022
od 17:00
Nutriční a dietologická praxe
PhDr. Starnovská
7/4/2022
Anatomie a fyziologie
Mgr. Kundratová
21/4/2022
od 12:30
Anatomie a fyziologie
Mgr. Kundratová
5/5/2022
od 9:00
Chemie, biochemie a chemie potravin;
Mikrobiologie, imunologie, ochr. veř. zdr.
Ing. Kabelková, Ph.D.
5/5/2022
od 13:00
Chemie, biochemie a chemie potravin;
Mikrobiologie, imunologie, ochr. veř. zdr.
Ing. Kabelková, Ph.D.
12/5/2022
od 9:40
Chemie, biochemie a chemie potravin;
Mikrobiologie, imunologie, ochr. veř. zdr.
Ing. Kabelková, Ph.D.
2/6/2022
od 12:10
PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
DATUM
ČAS
Výživa a léčebná výživa člověka
PhDr. Starnovská
3/3/2022
Chemie, biochemie a chemie potravin
Ing. Kabelková, Ph.D.
2/6/2022
od 11:20
PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
DATUM
ČAS
Klinika nemocí a dietologie
MUDr. Jašková
12/5/2022
od 17:00

 

PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
DATUM
ČAS
Ošetř. proces, postupy a potřeby člověka;
Ošetřovatelství a ošetř. založené na důkazech

Mgr. Menšíková, DiS.
31/5/2022
od 8:50
Farmakologie;
Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, hygiena

Ing. Kabelková, Ph.D.
31/5/2022
od 11:20
Psychologie vývojová
Mgr. Kolínová
31/5/2022,
1/6/2022
Ošetřovatelství v interních oborech
Mgr. Kolínová
1/6/2022
Anatomie; Fyziologie
Mgr. Kundratová
1/6/2022
od 11:20
Patologie a patologická fyziologie
Mgr. Kundratová
1/6/2022
od 14:40
Klinická propedeutika
Mgr. Kundratová
1/6/2022
od 16:20
PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
DATUM
ČAS
Ošetřovatelství v chirurgických oborech
Mgr. Menšíková, DiS.
30/5/2022
od 13:00
Ošetřovatelství v otorinolaryngologii
Mgr. Kundratová
31/5/2022
od 10:30
Ošetřovatelská péče v pediatrii
Mgr. Kolínová
31/5/2022
od 13:00
Anglický jazyk
Mgr. Brešťanská
1/6/2022
Výživa a dietetika
PhDr. Starnovská
1/6/2022
Zobrazovací metody, radiační ochrana
Ing. Kabelková, Ph.D.
1/6/2022
od 13:50
Ošetřovatelství v interních oborech
Mgr. Kolínová
3/6/2022
od 8:50
Ošetřovatelská péče v gynekologii a porod.
Mgr. Kolínová
3/6/2022
od 11:20
PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
DATUM
ČAS
Ošetřovatelství v chirurgických oborech
Mgr. Menšíková, DiS.
16/5/2022
od 8:00
Ošetřovatelství v interních oborech
Mgr. Kundratová
16/5/2022
Komunitní péče
Mgr. Kolínová
17/5/2022
od 17:10

 

PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
DATUM
ČAS
Výživa a dietetika; Zdravý životní styl
PhDr. Starnovská
17/3/2022
Fyziologie
Mgr. Kundratová
17/3/2022
od 13:50
Psychologie obecná a osobnosti
Mgr. Kolínová
24/3/2022
Ošetř. proces, postupy a potřeby člověka;
Teorie ošetřovatelství
Mgr. Menšíková, DiS.
7/4/2022
Psychologie obecná a osobnosti
Mgr. Kolínová
21/4/2022
od 11:00
Fyziologie
Mgr. Kundratová
21/4/2022
od 13:00
Psychologie obecná a osobnosti
Mgr. Kolínová
28/4/2022
od 12:00
Klinická propedeutika
Mgr. Kundratová
5/5/2022
od 10:00
Mikrobiologie a imunologie
Ing. Kabelková, Ph.D.
5/5/2022
od 12:10
Klinická propedeutika
Mgr. Kundratová
26/5/2022
od 11:00
Mikrobiologie a imunologie
Ing. Kabelková, Ph.D.
2/6/2022
od 10:30
PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
DATUM
ČAS
Patologie
Mgr. Kundratová
7/4/2022
od 12:30
Patologie
Mgr. Kundratová
21/4/2022
od 12:00
Ošetř. proces, postupy a potřeby člověka;
Ošetřovatelství v chirurgických oborech
Mgr. Menšíková, DiS.
28/4/2022
Radiologie a nukleární medicína
Ing. Kabelková, Ph.D.
2/6/2022
od 12:10
PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
DATUM
ČAS
Ošetřovatelská péče o nem. s duš. poruchami
Mgr. Sochůrková
7/4/2022
Ošetř. proces, postupy a potřeby člověka
Mgr. Menšíková, DiS.
7/4/2022
Ošetřovatelství v interních oborech
Mgr. Kolínová
12/5/2022

Kontakt pro záležitosti předtermínů zkoušek

KONTAKTPOZICETELEFONE-MAIL
Mgr. Jan AndrlíkZástupce ředitele+420 604 166 957jan.andrlik@skolamedea.cz

© 2016-2022 SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ MEDEA, S.R.O.