Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.

Předtermíny zkoušek

Návrh předtermínu klasifikace oznamuje vyučující předmětu v ředitelně školy na základě předchozí dohody se studenty daného předmětu.

Vypsání předtermínu je vedením školy oficiálně schváleno okamžikem zveřejnění na webu školy.

V den konání předtermínu podepisuje student evidenční formulář u příslušného vyučujícího. V případě, že není na formuláři zapsánnebude mu klasifikace uznána.

 

 

 

 

 

PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
Mikrobiologie, imunologie, ochr. veř. zdr.
MUDr. Melicherčíková, CSc.
25/10/2018
od 18:00
Anglický jazyk
PhDr. Baumruková
25/10/2018
od 13:00
Mikrobiologie, imunologie, ochr. veř. zdr.
MUDr. Melicherčíková, CSc.
11/10/2018
od 15:30
PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
Ošetř. proces, postup a potřeby člověka
Mgr. Menšíková, DiS.
4/10/2018
od 12:10
PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
Relaxační techniky
Mgr. Al-Hiti
20/12/2018
od 8:00
Ošetřovatelská péče o nem. s duš. poruchami
Mgr. Al-Hiti
13/12/2018
od 9:40
Ošetřovatelství v interních oborech
Mgr. Al-Hiti
20/9/2018
od 13:00

 

 

PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
Anglický jazyk
PhDr. Baumruková
3/1/2019
od 10:30

 

Kontakt pro záležitosti předtermínů zkoušek

KONTAKT POZICE TELEFON E-MAIL
Mgr. Jan Andrlík Zástupce ředitele +420 604 166 957 jan.andrlik@skolamedea.cz

 

© 2016 Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.