Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.

Předtermíny zkoušek

Návrh předtermínu klasifikace oznamuje vyučující předmětu v ředitelně školy na základě předchozí dohody se studenty daného předmětu.

Vypsání předtermínu je vedením školy oficiálně schváleno okamžikem zveřejnění na webu školy.

V den konání předtermínu podepisuje student evidenční formulář u příslušného vyučujícího. V případě, že není na formuláři zapsánnebude mu klasifikace uznána.

PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
Technologické cvičení; Základy přípravy pokrmů
Boháčová, DiS.
9/1/2020
od 12:00
Anatomie a fyziologie
Mgr. Kundratová
8/1/2020
od 13:00
Anglický jazyk
Mgr. Beldová
8/1/2020
od 9:40
Potraviny; Výživa a léčebná výživa člověka; Zdravý životní styl
PhDr. Starnovská
7/1/2020
Anatomie a fyziologie (1. část – latinské názvosloví)
Mgr. Kundratová
4/12/2019
od 13:00
Anatomie a fyziologie (1. část – latinské názvosloví)
Mgr. Kundratová
27/11/2019
od 13:00
PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
Klinika nemocí a dietologie
MUDr. Hronovská
7/1/2020
od 14:40
Výživa a léčebná výživa člověka
PhDr. Starnovská
7/1/2020
od 8:00
Chemie, biochemie a chemie potravin
Mgr. Belháčová
6/1/2020
od 15:30
Mikrobiologie, imunologie, ochr. veř. zdr.
Mgr. Kundratová
6/1/2020
od 13:50
Anatomie a fyziologie
Mgr. Kundratová
6/1/2020
od 12:10
Anglický jazyk (First Part – Written Test)
RNDr. Šaumanová
6/1/2020
od 9:40
PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
Multikulturní ošetřovatelství
Mgr. Sochůrková
8/1/2020
15:30
První pomoc
Mgr. Sochůrková
8/1/2020
13:00
Mikrobiologie, imunologie, ochr. veř. zdr.
Mgr. Kundratová
8/1/2020
od 10:30
Anatomie a fyziologie
Mgr. Kundratová
8/1/2020
od 8:50
Obecná a vývojová psychologie
Mgr. Kundratová
7/1/2020
od 14:40
Anglický jazyk (First Part – Written Test)
RNDr. Šaumanová
7/1/2020
od 8:00
Anatomie a fyziologie (1. část – latinské názvosloví)
Mgr. Kundratová
4/12/2019
od 8:50
Anatomie a fyziologie (1. část – latinské názvosloví)
Mgr. Kundratová
2/12/2019
od 15:30
Anatomie a fyziologie (1. část – latinské názvosloví)
Mgr. Kundratová
27/11/2019
od 8:50
PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
Anglický jazyk
Mgr. Beldová
8/1/2020
od 13:00
Ošetřovatelství v psychiatrii
Mgr. Sochůrková
8/1/2020
od 11:20
Rehabilitační ošetřovatelství
Mgr. Sochůrková
8/1/2020
od 9:40
Komunitní péče
Mgr. Sochůrková
6/1/2020
od 13:50
Edukace v ošetřovatelství
Mgr. Sochůrková
6/1/2020
od 12:10
PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
VKO – Vnitřní lékařství
MUDr. Pinkasová
8/1/2020
od 12:10
Anglický jazyk
Mgr. Beldová
8/1/2020
od 8:00
Ošetřovatelské postupy
Mgr. Sochůrková
7/1/2020
od 11:20
Ošetřovatelství
Mgr. Sochůrková
7/1/2020
od 9:40
OKO – Chirurgie
Mgr. Sochůrková
7/1/2020
od 8:00
PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
VKO – Vnitřní lékařství; VKO – Psychiatrie
MUDr. Pinkasová
8/1/2020
od 16:20
OKO – Psychiatrie
Mgr. Sochůrková
6/1/2020
od 15:30
Anglický jazyk (First Part – Written Test)
RNDr. Šaumanová
6/1/2020
od 12:10
OKO – Infekční, kožní, oční, ORL, zubní
Mgr. Sochůrková
6/1/2020
od 10:30
PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
První pomoc
Mgr. Sochůrková
9/1/2020
od 9:00
Anatomie a fyziologie
Mgr. Kundratová
19/12/2019
od 9:30
Chemie, biochemie a chemie potravin
Ing. Kabelková, Ph.D.
19/12/2019
Anatomie a fyziologie
Mgr. Kundratová
12/12/2019
od 12:00
První pomoc
Mgr. Sochůrková
5/12/2019
Technologické cvičení; Základy přípravy pokrmů
Boháčová, DiS.
28/11/2019
Nutriční a dietologická praxe
PhDr. Starnovská
14/11/2019
Potraviny
PhDr. Starnovská
17/10/2019
PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
Odborná latinská terminologie
ThDr. Vinš
9/1/2020
od 11:15
Komunikace
Mgr. Menšíková, DiS.
10/10/2019
PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
Vývojová psychologie
Mgr. Kulhavá
12/12/2019
od 9:30
Anglický jazyk
PhDr. Baumruková
3/10/2019
od 9:40
PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
Relaxační techniky a psychohygiena
Mgr. Sochůrková
9/1/2020
od 9:00
Ošetřovatelství v chirurgických oborech; Ošetř. proces, postup a potřeby člověka
Mgr. Menšíková, DiS.
28/11/2019
PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
Paliativní péče
Mgr. Sochůrková
12/12/2019
od 10:30
Ošetř. péče o nemocné s onkol. chorobami
Mgr. Hromková
5/12/2019
Ošetřovatelství v interních oborech; Ošetřovatelská péče o nemocné v neurologii; Ošetřovatelství v otorinolaryngologii; Ošetřovatelská péče v oftalmologii
Mgr. Kolínová
5/12/2019
Anglický jazyk
PhDr. Baumruková
28/11/2019
od 13:00
Ošetřovatelská péče o seniory
Mgr. Sochůrková
7/11/2019
od 12:00
PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
Urgentní medicína
PhDr. Taybner
9/1/2020
od 12:00
VKO – Chirurgie
MUDr. Vlček, Ph.D.
19/12/2019
od 15:00
Urgentní medicína
PhDr. Taybner
5/12/2019
od 12:15
Ošetřovatelství; Ošetřovatelské postupy
Mgr. Kolínová
14/11/2019
Anglický jazyk
PhDr. Baumruková
14/11/2019
od 12:10
VKO – Gynekologie a porodnictví
Mgr. Kulhavá
7/11/2019
od 12:00
VKO – Vnitřní lékařství
MUDr. Pinkasová
24/10/2019
od 13:00
PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
Urgentní medicína
Bc. Novák, DiS.
9/1/2020
od 9:00
VKO – Chirurgie
MUDr. Vlček, Ph.D.
19/12/2019
od 15:00
Anglický jazyk
PhDr. Baumruková
12/12/2019
od 8:00
VKO – Vnitřní lékařství
MUDr. Pinkasová
12/12/2019
od 13:50
PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
Urgentní medicína; VKO – Intenzivní péče
PhDr. Taybner
5/12/2019
od 13:00
Organizace a řízení zdravotní péče
Mgr. Pírková
28/11/2019
od 12:10
Anglický jazyk
PhDr. Baumruková
28/11/2019
od 8:00

Kontakt pro záležitosti předtermínů zkoušek

KONTAKT POZICE TELEFON E-MAIL
Mgr. Jan Andrlík Zástupce ředitele +420 604 166 957 jan.andrlik@skolamedea.cz

© 2016-2019 Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.