Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.

Archivy

Aktualizace Školního řádu a Klasifikačního řádu

Vážené studentky, vážení studenti, dovolte mi Vám oznámit, že dne 1. 12. 2016 nabývá účinnosti aktualizované znění Školního řádu (upraven odst. 4.3. a doplněn odst. 7.2.4.)...   --> VÍCE

Náhradní termín výuky PHF pro třídu VSD2

Vážené studentky třídy VSD2, z důvodu nestandardního řešení náhrady výuky si dovoluji připomenout, že výuka modulu Klinická propedeutika, hematologie a farmakologie za zimní období...   --> VÍCE

Výuka v zimním období šk. r. 2016/17

Vážené studentky, vážení studenti, v souvislosti s blížícím se počátkem školního roku 2016/17 si dovoluji připomenout, že termíny zahajovacích hodin příslušných tříd jsou uvedeny...   --> VÍCE

Harmonogram zimního období šk. r. 2016/17 a předběžné verze rozvrhů výuky

Vážené studentky, vážení studenti, dnešního dne byl na webových stránkách školy zveřejněn harmonogram zimního období šk. r. 2016/17. V harmonogramu se můžete seznámit se...   --> VÍCE

Provoz školy během letních prázdnin

Vážené studentky, vážení studenti, v červenci a srpnu jsou úřední hodiny ředitelny zrušeny. Zůstáváme Vám samozřejmě k dispozici k řešení Vašich studijních záležitostí, avšak výhradně...   --> VÍCE

Aktualizace školního řádu

Vážené studentky, vážení studenti, dovolte mi Vám oznámit, že dne 1. 7. 2016 nabývá účinnosti aktualizovaný Školní řád. V případě dotazů či nejasností v...   --> VÍCE

Termín splatnosti školného na šk. r. 2016/17

Vážené studentky, vážení studenti, dovolujeme si Vás upozornit, že se blíží termín pro úhradu školného, ať již platíte za celý šk. r. 2016/17 nebo pouze pololetní...   --> VÍCE

Rozpis termínů klasifikace ve zkouškovém období – AKTUALIZACE

Vážené studentky, vážení studenti, na webu školy je Vám k dispozici rozpis termínů klasifikace v letním zkouškovém období pro denní i kombinované studium. Studenty v...   --> VÍCE

Volby do Školské rady

Vážené studentky, vážení studenti, dovolte mi Vás informovat o organizaci voleb do Školské rady SVOŠZ MEDEA, s. r. o., ve kterých můžete svého zástupce...   --> VÍCE

Přesunutí dodatečného termínu klasifikace z předmětu VKO-Chirurgie

Vážené studentky, vážení studenti, dodatečný termín klasifikace MUDr. Martina Vlčka, Ph.D., z modulu VKO-Chirurgie, původně plánovaný na úterý 2. 2. 2016 je zrušen. Náhradní...   --> VÍCE

© 2016-2019 Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.