Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.

Archivy

Náhradní a opravný termín absolutoria – aktualizace

Náhradní absolutorium pro studenty, kteří zkoušku neskládali v řádném termínu v červnu 2018, resp. opravné absolutorium pro studenty, kteří v řádném termínu v červnu...   --> VÍCE

Rozvrh zahajovacího týdne pro denní formu studia (3.-7. září 2018)

Vážené studentky, vážení studenti, rádi bychom Vás upozornili, že výuka v zimním období školního roku 2018/19 začíná pro všechny studenty v denní formě studia...   --> VÍCE

Termíny klasifikace v letním zkouškovém období

Vážené studentky, vážení studenti, na webových stránkách školy je Vám již k dispozici první verze rozpisu termínů klasifikace v letním zkouškovém období školního roku 2017/18. Upozorňujeme, že...   --> VÍCE

Doplňovací volby do Školské rady – aktualizace

V souladu s ustanoveními § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů...   --> VÍCE

Rozpis termínů klasifikace v zimním období 2017/18

Vážené studentky, vážení studenti, na webových stránkách školy je Vám nově k dispozici rozpis termínů klasifikace v zimním zkouškovém období školního roku 2017/18. Upozorňujeme, že rozpis termínů...   --> VÍCE

Předběžné rozvrhy výuky pro letní období 2017/18 – aktualizace

Vážené studentky, vážení studenti, předpokládanou podobu rozvrhů výuky pro letní období šk. r. 2017/18 najdete na webových stránkách školy na obvyklém místě, tj. v...   --> VÍCE

Rozvrh zahajovacího týdne (4.-8. září) pro denní studium

Vážené studentky, vážení studenti, rádi bychom Vás upozornili, že výuka v zimním období školního roku 2017/18 začíná pro všechny studenty v denní formě studia...   --> VÍCE

Harmonogram a předběžné rozvrhy výuky pro zimní období šk. r. 2017/18

Vážené studentky, vážení studenti, dnešního dne jsme pro Vás zveřejnili pracovní verzi rozvrhů výuky pro zimní období šk. r. 2017/18. Na webových stránkách školy je...   --> VÍCE

Aktualizace školního řádu

Vážené studentky, vážení studenti, dovolte mi Vám oznámit, že dne 1. 7. 2017 nabývá účinnosti aktualizované znění Školního řádu. V případě dotazů či nejasností se...   --> VÍCE

Slavnostní vyřazení absolventů

Vážené absolventky, vážení absolventi, slavnostní vyřazení studentů, kteří uspěli u absolutorií 26.-28. 6. 2017, se bude konat v pátek 30. 6. 2017 od 15:30...   --> VÍCE

© 2016-2022 SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ MEDEA, S.R.O.