Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.

Aktuality

Soutěž VOŠkaRoku.cz

Milí studenti a absolventi, i letos můžete pro MEDEU hlasovat v soutěži VOŠkaRoku.cz a vyjádřit tím, jak se Vám na MEDEE studuje a v minulosti...   --> VÍCE

Aktualizace Školního řádu a Klasifikačního řádu

Vážené studentky, vážení studenti, dovolte mi Vám oznámit, že dne 1. 12. 2016 nabývá účinnosti aktualizované znění Školního řádu (upraven odst. 4.3. a doplněn odst. 7.2.4.)...   --> VÍCE

Podzimní samostudium – úřední hodiny

Milé studentky a studenti, v týdnu od 14. do 18. listopadu probíhá podzimní samostudium. Ředitelna školy bude pro studenty otevřena POUZE v úterý 15. listopadu...   --> VÍCE

Náhradní termín výuky PHF pro třídu VSD2

Vážené studentky třídy VSD2, z důvodu nestandardního řešení náhrady výuky si dovoluji připomenout, že výuka modulu Klinická propedeutika, hematologie a farmakologie za zimní období...   --> VÍCE

VYHLÁŠENÍ 4. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/17

Vážení uchazeči, vyhlašujeme otevření 4. kola přijímacího řízení ke studiu na SVOŠZ MEDEA s.r.o. Vzhledem k proběhlému zápisu a odhlášení se několika studentů máme...   --> VÍCE

Výuka v zimním období šk. r. 2016/17

Vážené studentky, vážení studenti, v souvislosti s blížícím se počátkem školního roku 2016/17 si dovoluji připomenout, že termíny zahajovacích hodin příslušných tříd jsou uvedeny...   --> VÍCE

Začátek výuky 1. ročníků denního studia

Vážení přijatí uchazeči, vzhledem ke zvýšenému množství dotazů upozorňujeme, že dle Školního řádu dostupného zde na webových stránkách začíná školní rok 1. září. Výuka...   --> VÍCE

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/17

Vážení uchazeči, vzhledem k tomu, že v žádném z otevíraných oborů nedošlo k naplnění kapacity třídy, vyhlašujeme otevření 3. kola přijímacího řízení ke studiu...   --> VÍCE

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/17

Vážení uchazeči, dne 31. 7. 2016 skončilo 2. kolo přijímacího řízení na SVOŠZ MEDEA s.r.o. Kódy (číslo uchazeče/studenta) všech přijatých uchazečů v 2. kole...   --> VÍCE

Harmonogram zimního období šk. r. 2016/17 a předběžné verze rozvrhů výuky

Vážené studentky, vážení studenti, dnešního dne byl na webových stránkách školy zveřejněn harmonogram zimního období šk. r. 2016/17. V harmonogramu se můžete seznámit se...   --> VÍCE

  • Co se děje

    Nenalezeny žádné nadcházející události.

  • Facebook profil

© 2016-2019 Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.