Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.

Termíny zkoušek

Zimní zkouškové období šk. r. 2018/19 bylo ukončeno.

Nemá-li student splněnou klasifikaci v některém modulu, je nutno požádat o prodloužení zkouškového období a kontaktovat vyučujícího za účelem dohody na dodatečném termínu přezkoušení.

  • Co se děje

    Nenalezeny žádné nadcházející události.

  • Facebook profil

© 2016-2019 Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.