Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.

Plánky ODP

Plánky odborných praxí 2017/18


Diplomovaný nutriční terapeut, denní forma, 3. ročník (NTD3)

thumbnail of MEDEA NTD3 PXN LO 1718


Diplomovaná všeobecná sestra, denní forma, 1. ročník (VSD1)

thumbnail of VSD1 LO


Diplomovaná všeobecná sestra, denní forma, 3. ročník (VSD3)

thumbnail of VSD3 LO 2017-18


Diplomovaný zdravotnický záchranář, denní forma, 1. ročník (ZZD1)

thumbnail of ZZD1ODP 1 2017 – 2018 Letní období


Diplomovaný zdravotnický záchranář, denní forma, 2. ročník (ZZD2)

thumbnail of ZZD2 ODP 1 2017 – 2018 Letní období


Diplomovaný zdravotnický záchranář, denní forma, 3. ročník (ZZD3)

thumbnail of ZZD3 ODP1 2017- 2018 Letní období


Diplomovaná všeobecná sestra, kombinovaná forma, 3. ročník (VSK3)

thumbnail of VSK3 LO


Diplomovaný zdravotnický záchranář, kombinovaná forma, 1. ročník (ZZK1)

thumbnail of ZZK1


Diplomovaný zdravotnický záchranář, kombinovaná forma, 2. ročník (ZZK2)

thumbnail of ZZK2 LO


Diplomovaný zdravotnický záchranář, kombinovaná forma, 3. ročník (ZZK3)

thumbnail of ZZK3 LO


 

© 2016 Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.