Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.

Přijímání do vyšších ročníků

Přijímání zájemců o postup do vyššího ročníku oboru Diplomovaná všeobecná sestra dle novelizovaného zákona č. 561/2004 Sb.

S ohledem na skutečnost, že metodické doporučení pro přijímání uchazečů do vyššího ročníku oboru Diplomovaná všeobecná sestra vydávané MZ a MŠMT je v přípravě, může ještě dojít ke změnám v systému a možnostech přijímání.

Přijímáme do kombinované formy Diplomované všeobecné sestry. Podle toho, na kterou formu oboru se přihlásíte, bude i posuzována Vaše žádost o přijetí do vyššího ročníku.

Všechny žádosti budou posuzovány individuálně na základě oboru, prospěchu, délky a typu vykonané praxe, zaměstnání ve zdravotnictví a dalších. Rozhodnutí může předcházet přezkoušení formou rozdílové zkoušky z modulů, které určí ředitel školy. Forma a rozsah přezkoušení Vám budou sděleny dopředu. Přijímat lze do druhého a třetího ročníku studia dle rozsahu splněných modulů a odborné praxe.


Kritéria a podmínky pro maturanty v oboru Zdravotnický asistent

 • úspěšně složená maturitní zkouška v oboru Zdravotnický asistent
 • doložení ověřené kopie maturitního vysvědčení
 • doložení výpisu ze studia (originál nebo ověřená kopie), včetně sylabů jednotlivých předmětů a obsahu a rozpisu odborné praxe absolvované v průběhu studia na střední zdravotnické škole
 • podání elektronické žádosti o přijetí do vyššího ročníku ke studiu na SVOŠZ MEDEA, s.r.o. do 17. 8. 2018 v prvním kole (následující kola budou zveřejněna postupně) – žádost naleznete na konci této stránky
 • doložení zdravotní způsobilosti ke studiu oboru vydané ošetřujícím praktickým lékařem na formuláři žádosti
 • uhrazení správního poplatku ve výši 1000 Kč
 • variabilní symbol pro platbu obdržíte po zaslání žádosti na e-mailovou adresu v rámci formuláře žádosti a je shodný s Vaším studijním číslem
 • pokud uchazeč pracuje ve zdravotnictví, tak potvrzení zaměstnavatele o délce, pozici a typu vykonávaného zaměstnání
 • formulář žádosti, který od nás obdržíte na Vámi uvedený e-mail si vytisknete, necháte potvrdit praktickým lékařem, podepíšete a zašlete doporučeně nebo osobně (po předchozí domluvě) do školy do 24. 8. 2018

Kritéria pro absolventy oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář

 • úspěšně složené absolutorium v oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář
 • doložení ověřené kopie diplomu a vysvědčení o absolutoriu
 • doložení výpisu ze studia (originál nebo ověřená kopie), včetně sylabů jednotlivých modulů a obsahu a rozpisu odborné praxe absolvované v průběhu studia na vyšší odborné zdravotnické škole
 • podání elektronické žádosti o přijetí do vyššího ročníku ke studiu na SVOŠZ MEDEA, s.r.o. do 17. 8. 2018 v prvním kole (následující kola budou zveřejněna postupně) – žádost naleznete na konci této stránky
 • doložení zdravotní způsobilosti ke studiu oboru vydané ošetřujícím praktickým lékařem na formuláři žádosti
 • uhrazení správního poplatku ve výši 1000 Kč
 • variabilní symbol pro platbu obdržíte po zaslání žádosti na e-mailovou adresu v rámci formuláře žádosti a je shodný s Vaším studijním číslem
 • pokud uchazeč pracuje ve zdravotnictví, tak potvrzení zaměstnavatele o délce, pozici a typu vykonávaného zaměstnání
 • formulář žádosti, který od nás obdržíte na Vámi uvedený e-mail si vytisknete, necháte potvrdit praktickým lékařem, podepíšete a zašlete doporučeně nebo osobně (po předchozí domluvě) do školy do 24. 8. 2018

Kritéria pro absolventy oboru Zdravotnický záchranář

 • úspěšně složené státní bakalářské zkoušky v oboru Zdravotnický záchranář
 • doložení ověřené kopie diplomu a dodatku k diplomu
 • doložení výpisu ze studia (originál nebo ověřená kopie), včetně sylabů jednotlivých modulů a obsahu a rozpisu odborné praxe absolvované v průběhu studia na vysoké škole
 • podání elektronické žádosti o přijetí do vyššího ročníku ke studiu na SVOŠZ MEDEA, s.r.o. do 17. 8. 2018 v prvním kole (následující kola budou zveřejněna postupně) – žádost naleznete na konci této stránky
 • doložení zdravotní způsobilosti ke studiu oboru vydané ošetřujícím praktickým lékařem na formuláři žádosti
 • uhrazení správního poplatku ve výši 1000 Kč
 • variabilní symbol pro platbu obdržíte po zaslání žádosti na e-mailovou adresu v rámci formuláře žádosti a je shodný s Vaším studijním číslem
 • pokud uchazeč pracuje ve zdravotnictví, tak potvrzení zaměstnavatele o délce, pozici a typu vykonávaného zaměstnání
 • formulář žádosti, který od nás obdržíte na Vámi uvedený e-mail si vytisknete, necháte potvrdit praktickým lékařem, podepíšete a zašlete doporučeně nebo osobně (po předchozí domluvě) do školy do 24. 8. 2018

Kritéria pro absolventy oboru Diplomovaná porodní asistentka

 • úspěšně složené absolutorium v oboru Diplomovaná porodní asistentka
 • doložení ověřené kopie diplomu a vysvědčení o absolutoriu
 • doložení výpisu ze studia (originál nebo ověřená kopie), včetně sylabů jednotlivých modulů a obsahu a rozpisu odborné praxe absolvované v průběhu studia na vyšší odborné zdravotnické škole
 • podání elektronické žádosti o přijetí do vyššího ročníku ke studiu na SVOŠZ MEDEA, s.r.o. do 17. 8. 2018 v prvním kole (následující kola budou zveřejněna postupně) – žádost naleznete na konci této stránky
 • doložení zdravotní způsobilosti ke studiu oboru vydané ošetřujícím praktickým lékařem na formuláři žádosti
 • uhrazení správního poplatku ve výši 1000 Kč
 • variabilní symbol pro platbu obdržíte po zaslání žádosti na e-mailovou adresu v rámci formuláře žádosti a je shodný s Vaším studijním číslem
 • pokud uchazeč pracuje ve zdravotnictví, tak potvrzení zaměstnavatele o délce, pozici a typu vykonávaného zaměstnání
 • formulář žádosti, který od nás obdržíte na Vámi uvedený e-mail si vytisknete, necháte potvrdit praktickým lékařem, podepíšete a zašlete doporučeně nebo osobně (po předchozí domluvě) do školy do 24. 8. 2018

Kritéria pro absolventy oboru Porodní asistentka

 • úspěšně složené státní bakalářské zkoušky v oboru Porodní asistentka
 • doložení ověřené kopie diplomu a dodatku k diplomu
 • doložení výpisu ze studia (originál nebo ověřená kopie), včetně sylabů jednotlivých modulů a obsahu a rozpisu odborné praxe absolvované v průběhu studia na vysoké škole
 • podání elektronické žádosti o přijetí do vyššího ročníku ke studiu na SVOŠZ MEDEA, s.r.o. do 17. 8. 2018 v prvním kole (následující kola budou zveřejněna postupně) – žádost naleznete na konci této stránky
 • doložení zdravotní způsobilosti ke studiu oboru vydané ošetřujícím praktickým lékařem na formuláři žádosti
 • uhrazení správního poplatku ve výši 1000 Kč
 • variabilní symbol pro platbu obdržíte po zaslání žádosti na e-mailovou adresu v rámci formuláře žádosti a je shodný s Vaším studijním číslem
 • pokud uchazeč pracuje ve zdravotnictví, tak potvrzení zaměstnavatele o délce, pozici a typu vykonávaného zaměstnání
 • formulář žádosti, který od nás obdržíte na Vámi uvedený e-mail si vytisknete, necháte potvrdit praktickým lékařem, podepíšete a zašlete doporučeně nebo osobně (po předchozí domluvě) do školy do 24. 8. 2018

 

V případě, že máte vystudovaných více zdravotnických oborů (např. Zdravotnického asistenta a Diplomovaného zdravotnického záchranáře, nebo jiné kombinace, kontaktujte ředitele školy e-mailem zde (do předmětu e-mailu uveďte své příjmení a „přijímání do vyššího ročníku – více oborů“).

Žádosti o přijetí do vyššího ročníku

Přijímací řízení pro školní rok 2018/19 bylo ukončeno.

Přijímací řízení pro školní rok 2019/20 bude zahájeno v lednu 2019.

Kontakt pro záležitosti žádostí o postup

KONTAKT POZICE TELEFON E-MAIL
Mgr. Lukáš Kindl Ředitel školy 775 554 635 lukas.kindl@skolamedea.cz

 

 • Co se děje

  Nenalezeny žádné nadcházející události.

 • Facebook profil

© 2016 Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.