Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.

Přijímání do vyšších ročníků Diplomovaná všeobecná sestra

Přijímání zájemců o postup do vyššího ročníku oboru Diplomovaná všeobecná sestra dle novelizovaného zákona č. 561/2004 Sb.

Přijímáme do kombinované formy Diplomované všeobecné sestry.


Kritéria pro maturanty v oboru Zdravotnický asistent (praktická sestra)

 • úspěšně složená maturitní zkouška v oboru Zdravotnický asistent
 • doložení ověřené kopie maturitního vysvědčení
 • doložení výpisu ze studia (originál nebo ověřená kopie), včetně obsahu a rozpisu odborné praxe absolvované v průběhu studia na střední zdravotnické škole
 • podání elektronické žádosti o přijetí do vyššího ročníku ke studiu na SVOŠZ MEDEA, s.r.o.
 • doložení zdravotní způsobilosti ke studiu oboru vydané ošetřujícím praktickým lékařem na formuláři žádosti
 • potvrzení zaměstnavatele o délce, pozici a typu vykonávaného zaměstnání
 • formulář žádosti, který od nás obdržíte na Vámi uvedený e-mail, si vytisknete, necháte potvrdit praktickým lékařem, podepíšete a zašlete nebo osobně (po předchozí domluvě) doručíte do školy
 • vykonání zkoušek z modulů Anatomie, Fyziologie, Biofyzika, Biochemie, Hematologie, Genetika a První pomoc
 • přijímat lze maximálně do 3. ročníku

Kritéria pro absolventy oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář

 • úspěšně složené absolutorium v oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář
 • doložení ověřené kopie diplomu a vysvědčení o absolutoriu
 • doložení výpisu ze studia (originál nebo ověřená kopie), včetně obsahu a rozpisu odborné praxe absolvované v průběhu studia na vyšší odborné zdravotnické škole
 • podání elektronické žádosti o přijetí do vyššího ročníku ke studiu na SVOŠZ MEDEA, s.r.o.
 • doložení zdravotní způsobilosti ke studiu oboru vydané ošetřujícím praktickým lékařem na formuláři žádosti
 • pokud uchazeč pracuje ve zdravotnictví, tak potvrzení zaměstnavatele o délce, pozici a typu vykonávaného zaměstnání
 • formulář žádosti, který od nás obdržíte na Vámi uvedený e-mail si vytisknete, necháte potvrdit praktickým lékařem, podepíšete a zašlete nebo osobně (po předchozí domluvě) doručíte do školy
 • rozhodnutí o přijetí může předcházet přezkoušení formou rozdílové zkoušky z modulů, které určí ředitel školy (forma a rozsah přezkoušení budou sděleny dopředu)
 • přijímat lze do 2. a 3. ročníku studia dle rozsahu splněných modulů a odborné praxe.

Kritéria pro absolventy oboru Zdravotnický záchranář

 • úspěšně složené státní bakalářské zkoušky v oboru Zdravotnický záchranář
 • doložení ověřené kopie diplomu a dodatku k diplomu
 • doložení výpisu ze studia (originál nebo ověřená kopie), včetně obsahu a rozpisu odborné praxe absolvované v průběhu studia na vysoké škole
 • podání elektronické žádosti o přijetí do vyššího ročníku ke studiu na SVOŠZ MEDEA, s.r.o.
 • doložení zdravotní způsobilosti ke studiu oboru vydané ošetřujícím praktickým lékařem na formuláři žádosti
 • pokud uchazeč pracuje ve zdravotnictví, tak potvrzení zaměstnavatele o délce, pozici a typu vykonávaného zaměstnání
 • formulář žádosti, který od nás obdržíte na Vámi uvedený e-mail si vytisknete, necháte potvrdit praktickým lékařem, podepíšete a zašlete nebo osobně (po předchozí domluvě) doručíte do školy
 • rozhodnutí o přijetí může předcházet přezkoušení formou rozdílové zkoušky z modulů, které určí ředitel školy (forma a rozsah přezkoušení budou sděleny dopředu)
 • přijímat lze do 2. a 3. ročníku studia dle rozsahu splněných modulů a odborné praxe.

Kritéria pro absolventy oboru Diplomovaná porodní asistentka

 • úspěšně složené absolutorium v oboru Diplomovaná porodní asistentka
 • doložení ověřené kopie diplomu a vysvědčení o absolutoriu
 • doložení výpisu ze studia (originál nebo ověřená kopie), včetně obsahu a rozpisu odborné praxe absolvované v průběhu studia na vyšší odborné zdravotnické škole
 • podání elektronické žádosti o přijetí do vyššího ročníku ke studiu na SVOŠZ MEDEA,
 • doložení zdravotní způsobilosti ke studiu oboru vydané ošetřujícím praktickým lékařem na formuláři žádosti
 • pokud uchazeč pracuje ve zdravotnictví, tak potvrzení zaměstnavatele o délce, pozici a typu vykonávaného zaměstnání
 • formulář žádosti, který od nás obdržíte na Vámi uvedený e-mail si vytisknete, necháte potvrdit praktickým lékařem, podepíšete a zašlete nebo osobně (po předchozí domluvě) doručíte do školy
 • rozhodnutí o přijetí může předcházet přezkoušení formou rozdílové zkoušky z modulů, které určí ředitel školy (forma a rozsah přezkoušení budou sděleny dopředu)
 • přijímat lze do 2. a 3. ročníku studia dle rozsahu splněných modulů a odborné praxe.

Kritéria pro absolventy oboru Porodní asistentka

 • úspěšně složené státní bakalářské zkoušky v oboru Porodní asistentka
 • doložení ověřené kopie diplomu a dodatku k diplomu
 • doložení výpisu ze studia (originál nebo ověřená kopie), včetně obsahu a rozpisu odborné praxe absolvované v průběhu studia na vysoké škole
 • podání elektronické žádosti o přijetí do vyššího ročníku ke studiu na SVOŠZ MEDEA, s.r.o.
 • doložení zdravotní způsobilosti ke studiu oboru vydané ošetřujícím praktickým lékařem na formuláři žádosti
 • pokud uchazeč pracuje ve zdravotnictví, tak potvrzení zaměstnavatele o délce, pozici a typu vykonávaného zaměstnání
 • formulář žádosti, který od nás obdržíte na Vámi uvedený e-mail si vytisknete, necháte potvrdit praktickým lékařem, podepíšete a zašlete nebo osobně (po předchozí domluvě) doručíte do školy
 • rozhodnutí o přijetí může předcházet přezkoušení formou rozdílové zkoušky z modulů, které určí ředitel školy (forma a rozsah přezkoušení budou sděleny dopředu)
 • přijímat lze do 2. a 3. ročníku studia dle rozsahu splněných modulů a odborné praxe.

Žádosti o postup do vyššího ročníku

E-žádost Dipl. všeobecná sestra (kombi)ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/20

Kontakt pro záležitosti žádostí o postup

KONTAKT POZICE TELEFON E-MAIL
Veronika Kulíková Tajemnice školy 775 266 778 veronika.kulikova@skolamedea.cz

V případě, že máte vystudovaných více zdravotnických oborů (např. Zdravotnického asistenta a Diplomovaného zdravotnického záchranáře, nebo jiné kombinace, kontaktujte ředitele školy e-mailem zde (do předmětu e-mailu uveďte své příjmení a „přijímání do vyššího ročníku – více oborů“).

KONTAKT POZICE TELEFON E-MAIL
Mgr. Lukáš Kindl Ředitel školy 775 554 635 lukas.kindl@skolamedea.cz

 • Co se děje

  Nenalezeny žádné nadcházející události.

 • Facebook profil

© 2016-2019 Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.