Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.

Diplomovaný zdravotnický záchranář

Profil absolventa

Diplomovaný zdravotnický záchranář je připraven pro činnost v oblasti neodkladné péče, zejména v systému zdravotnické záchranné služby a pro činnost v jiných typech záchranných služeb souvisejících s poskytováním zdravotnické odborné první pomoci. Je schopen život zachraňujících zákroků, k organizaci řešení hromadných neštěstí a v rámci kompetencí k rozhodování poskytování neodkladné péče. Absolventi získávají informace o právních a etických aspektech zdravotní péče.

Otevírané formy studia

Od školního roku 2019/20 se do 1. ročníků nepřijímá. Je možné pouze přijímání do vyšších ročníků, případně přestup z jiné VOŠ.

Výše školného

AKREDITOVANÝ OBOR FORMA STUDIA CENA ZA ŠKOLNÍ ROK
Diplomovaný zdravotnický záchranář denní 19 000 Kč
Diplomovaný zdravotnický záchranář kombinovaná 26 000 Kč

Přihlášky ke studiu

Od školního roku 2019/20 se do 1. ročníků nepřijímá. 

Přijímání do vyšších ročníků

Kontakt pro záležitosti přijímacího řízení

KONTAKT POZICE TELEFON E-MAIL
Veronika Kulíková Tajemnice školy 775 266 778 veronika.kulikova@skolamedea.cz

 

  • Co se děje

    Nenalezeny žádné nadcházející události.

  • Facebook profil

© 2016-2019 Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.