Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.

Školné

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/20

Výše školného pro studenty nastupující v ŠR 2019/20

AKREDITOVANÝ
OBOR
FORMA
STUDIA
DÉLKA
STUDIA
CENA
ZA ROK
CENA
ZA OBDOBÍ
Dipl. nutriční terapeut denní 3 roky 21 000 Kč 10 500 Kč
Dipl. nutriční terapeut kombinovaná 3 roky 29 000 Kč 14 500 Kč
Diplomovaná všeobecná sestra denní 3 roky 15 000 Kč 7 500 Kč
Diplomovaná všeobecná sestra kombinovaná 3,5 roku 29 000 Kč 14 500 Kč

Možnosti a termíny úhrady školného

Škola uchazečům nabízí dvě základní možnosti hrazení školného – jednorázovou splátku ročního školného nebo dvě splátky – za zimní a letní období. Student se může svobodně rozhodnout, která varianta mu vyhovuje více.

Od letního období 1. ročníku je též možné zažádat vedení školy o individuální splátkový kalendář (ISK). Na základě této žádosti může být roční školné rozděleno na 10 splátek v daném školním roce (pro studenty 1. ročníků na 5 splátek v letním období). První půlrok studia, tedy zimní období 1. ročníku, je třeba uhradit najednou. Žádost o ISK je zpoplatněna částkou 1000 Kč.

Způsoby úhrady školného

Školné poukazujte na účet školy prostřednictvím vkladu hotovosti v bance, převodem z účtu, nebo v hotovosti v ředitelně školy. Pro bezhotovostní platby VŽDY uvádějte jako variabilní symbol číslo studenta (Vaše číslo smlouvy).

Z administrativních důvodů žádáme studenty, aby NEPROVÁDĚLI úhradu školného prostřednictvím služeb České pošty.

 

Bezhotovostní platby provádějte za užití níže uvedených údajů:

Účet školy: 166919359/0800 (Česká spořitelna a.s.)

Variabilní symbol: Číslo studenta

Konstantní symbol: 0308

IBAN: CZ98 0800 0000 0001 6691 9359, SWIFT/BIC: GIBACZPX

  • Termíny pro uchazeče

    Nenalezeny žádné nadcházející události.

  • Jak k nám?

  • Facebook profil

© 2016-2019 Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.