Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.

Elektronická přihláška

Přijímací řízení pro školní rok 2018/19 bylo ukončeno.

Přijímací řízení pro školní rok 2019/20 bude zahájeno v lednu 2019.


Odesláním elektronické přihlášky vyjadřujete svůj zájem o studium na SVOŠZ MEDEA, s.r.o.

Přihláškou ke studiu se pak rozumí fyzicky vytištěný, vyplněný a vlastní rukou podepsaný formulář, jehož předtištěnou PDF verzi Vám na základě údajů vyplněných v elektronické přihlášce škola odešle na Vámi uvedený e-mail nejpozději do 10 dní od přijetí Vaší elektronické přihlášky.

Pokud Vám PDF podklad k přihlášce do 10 dnů nedorazí, kontaktujte školu na e-mailu info@skolamedea.cz.

 

Další postup přihlášení se ke studiu na SVOŠZ MEDEA, s.r.o.:

Vyplňte a odešlete elektronickou přihlášku. Vyčkejte na e-mail, ve kterém obdržíte podklad Přihlášky ke studiu, který vytiskněte, podepište a nechte potvrdit Vaším lékařem v kolonce Potvrzení o způsobilosti ke studiu. Takto úplně a správně vyplněnou Přihlášku osobně doručte či odešlete na adresu školy spolu s dokladem o zaplacení administrativního poplatku 500 Kč a úředně ověřenou kopií dokladu o řádně ukončeném středoškolském vzdělání s maturitou nebo úředně ověřenou kopií nostrifikace dokladu o dosaženém vzdělání. Pokud v momentě podání přihlášky nemáte doklad o vzdělání k dispozici, doložte jej bezodkladně po jeho obdržení, nejpozději však do 31. 10. 2018.

Souběžně sledujte webové stránky školy ohledně termínů zápisu ke studiu. Tyto budou v dostatečném předstihu vyhlášeny na období začátku školního roku 2018/19.

© 2016 Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.