Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.

Elektronická přihláška

Na této stránce najdete e-přihlášky do 1. ročníků studia. Máte-li zájem o přijetí do vyššího ročníku, přejděte sem.

E-přihláška Dipl. nutriční terapeut (denní)ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA KE STUDIU 2021/22 E-přihláška Dipl. nutriční terapeut (kombi)ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA KE STUDIU 2021/22 E-přihláška Dipl. všeobecná sestra (denní)ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA KE STUDIU 2021/22 E-přihláška Dipl. všeobecná sestra (kombi)ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA KE STUDIU 2021/22

Odesláním elektronické přihlášky vyjadřujete svůj zájem o studium na SVOŠZ MEDEA, s.r.o.

Přihláškou ke studiu se pak rozumí fyzicky vytištěný, vyplněný a vlastní rukou podepsaný formulář, jehož předtištěnou PDF verzi Vám na základě údajů vyplněných v elektronické přihlášce škola odešle na Vámi uvedený e-mail nejpozději do 10 dní od přijetí Vaší elektronické přihlášky.

Pokud Vám PDF podklad k přihlášce do 10 dnů nedorazí, kontaktujte školu na e-mailu info@skolamedea.cz.

Celý postup přihlášení se ke studiu na škole MEDEA

Vyplňte a odešlete elektronickou přihlášku. Vyčkejte na e-mail, ve kterém obdržíte podklad Přihlášky ke studiu, který vytiskněte, podepište a nechte potvrdit praktickým lékařem v kolonce Potvrzení o způsobilosti ke studiu. Takto úplně a správně vyplněnou Přihlášku odešlete nebo osobně doručte na adresu školy spolu s úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení nebo úředně ověřenou kopií nostrifikace dokladu o dosaženém vzdělání. Pokud v momentě podání přihlášky nemáte doklad o vzdělání k dispozici, doložte jej bezodkladně po jeho obdržení, nejpozději však do 31. 10. 2021.

© 2016-2019 Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.