Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.

Elektronická přihláška

Aktualita: Přijímání elektronických přihlášek v rámci 1. kola bylo ukončeno. Pro obory Diplomovaný nutriční terapeut (denní, kombinovaná forma) a Diplomovaná všeobecná sestra (denní forma) bude otevřeno 2. kolo od 15. června 2023. Pro další informace sledujte naše stránky a náš Facebook profil.

Elektronická přihláška je prvním krokem na cestě k přijetí ke studiu.

Přes odkazy níže se dostanete na e-přihlášky do 1. ročníků studia. Odesláním elektronické přihlášky vyjadřujete svůj zájem o studium na SVOŠZ MEDEA, s.r.o. Máte-li zájem o přijetí do vyššího ročníku, přejděte na sekci přijímání do vyšších ročníků.

E-přihláška Dipl. nutriční terapeut (denní)ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA KE STUDIU 2023/24 E-přihláška Dipl. nutriční terapeut (kombi)ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA KE STUDIU 2023/24 E-přihláška Dipl. všeobecná sestra (denní)ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA KE STUDIU 2023/24 E-přihláška Dipl. všeobecná sestra (kombi)ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA KE STUDIU 2023/24 (UKONČENO KVŮLI NAPLNĚNÍ KAPACIT)
Závaznou přihláškou ke studiu se pak rozumí vytištěný, vyplněný a vlastní rukou podepsaný formulář, který Vám na základě údajů vyplněných v elektronické přihlášce škola odešle e-mailem ve formátu PDF.

Pokud Vám PDF podklad k přihlášce do 10 dnů nedorazí, kontaktujte školu na e-mailu studuj@skolamedea.cz.

Celý postup přihlášení se ke studiu na škole MEDEA

Vyplňte a odešlete elektronickou přihlášku. Vyčkejte na e-mail, ve kterém obdržíte PDF formulář přihlášky ke studiu, který vytiskněte, podepište a nechte potvrdit praktickým lékařem v sekci Vyjádření praktického lékaře. Takto vyplněnou přihlášku odešlete na adresu školy spolu s úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení nebo úředně ověřenou kopií dokladu o rovnocennosti zahraničního vzdělání. Pokud v momentě podání přihlášky nemáte doklad o vzdělání k dispozici, doložte jej bezodkladně po jeho obdržení, nejpozději však do 31. 10. 2023.

V souladu s požadavky § 9 odst. 1 písm. f) vyhl. č. 537/2006 Sb. musí studenti pro činnosti ve zdravotnických zařízeních při vyšetřování a ošetřování nemocných podstoupit zvláštní očkování proti virové hepatitidě B. Podmínkou výkonu odborné praxe u oboru nutriční terapeut je dále platný zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství (potravinářský průkaz).

© 2016-2022 SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ MEDEA, S.R.O.