Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.

Elektronická přihláška

Elektronická přihláška je prvním krokem na cestě k přijetí ke studiu na SVOŠZ MEDEA, s.r.o.

Přes odkazy níže se dostanete na e-přihlášky do 1. ročníků studia. Máte-li zájem o přijetí do vyššího ročníku, přejděte sem.

E-přihláška Dipl. nutriční terapeut (denní)ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA KE STUDIU 2022/23 E-přihláška Dipl. nutriční terapeut (kombi)ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA KE STUDIU 2022/23 E-přihláška Dipl. všeobecná sestra (denní)ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA KE STUDIU 2022/23 E-přihláška Dipl. všeobecná sestra (kombi)ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA KE STUDIU 2022/23

Odesláním elektronické přihlášky vyjadřujete svůj zájem o studium na SVOŠZ MEDEA, s.r.o.

Přihláškou ke studiu se pak rozumí fyzicky vytištěný, vyplněný a vlastní rukou podepsaný formulář, jehož předtištěnou PDF verzi Vám na základě údajů vyplněných v elektronické přihlášce škola odešle na Vámi uvedený e-mail nejpozději do 10 dní od přijetí Vaší elektronické přihlášky.

Pokud Vám PDF podklad k přihlášce do 10 dnů nedorazí, kontaktujte školu na e-mailu studuj@skolamedea.cz.

Celý postup přihlášení se ke studiu na škole MEDEA

Vyplňte a odešlete elektronickou přihlášku. Vyčkejte na e-mail, ve kterém obdržíte podklad Přihlášky ke studiu, který vytiskněte, podepište a nechte potvrdit praktickým lékařem v sekci Vyjádření praktického lékaře. Takto úplně a správně vyplněnou Přihlášku odešlete na adresu školy spolu s úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení nebo úředně ověřenou kopií nostrifikace dokladu o dosaženém vzdělání. Pokud v momentě podání přihlášky nemáte doklad o vzdělání k dispozici, doložte jej bezodkladně po jeho obdržení, nejpozději však do 31. 10. 2022.

Podmínkou výkonu odborné praxe u všech oborů je očkování proti infekční hepatitidě typu B. Podmínkou výkonu odborné praxe u oboru nutriční terapeut je platný zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství (potravinářský průkaz).

© 2016-2022 SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ MEDEA, S.R.O.