Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.

Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/18 

*** PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/18 BYLO UKONČENO ***

Otevírané studijní obory

AKREDITOVANÝ STUDIJNÍ OBOR FORMA STUDIA DÉLKA STUDIA KAPACITA TŘÍDY
Diplomovaná všeobecná sestra denní 3 roky 24
Diplomovaná všeobecná sestra kombinované 3,5 roku 20
Diplomovaný zdravotnický záchranář denní 3 roky 24
Diplomovaný zdravotnický záchranář kombinované 3,5 roku kapacita naplněna

Profil absolventa

Diplomovaná všeobecná sestra se uplatní ve všech typech státních a privátních zdravotnických zařízení, v zařízeních sociálních služeb v rozsahu a na úrovni stanovené pro výkon nelékařských povolání zákonem č. 96/2004 Sb. Absolvent může dále pokračovat ve studiu v rámci vzdělávání zdravotnických pracovníků nebo na vysoké škole.

Diplomovaný zdravotnický záchranář je připraven pro činnost v oblasti neodkladné péče, zejména v systému zdravotnické záchranné služby a pro činnost v jiných typech záchranných služeb souvisejících s poskytováním zdravotnické odborné první pomoci. Je schopen život zachraňujících zákroků, k organizaci řešení hromadných neštěstí a v rámci kompetencí k rozhodování poskytování neodkladné péče. Absolventi získávají informace o právních a etických aspektech zdravotní péče.

Podmínky přijímacího řízení

Ke studiu všech oborů přijímáme bez vstupních zkoušek.

Po vyplnění elektronické přihlášky zasílejte nebo osobně doručte vytištěné a řádně vyplněné a podepsané přihlášky na adresu školy v níže uvedených termínech:

1. kolo do 26. 5. 2017

2. kolo do 26. 7. 2017

3. kolo do 25. 8. 2017

4. kolo do 26. 9. 2017

Zákonné podmínky pro přijetí ke studiu

 • Správně a úplně vyplněná a podepsaná přihláška
 • Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou (doložené nejpozději do 31. 10. 2017)
 • Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu ve formuláři přihlášky
 • Nostrifikace dokladu o dosaženém vzdělání (týká se občanů států mimo ČR a SR, doložit nejpozději v den zápisu)
 • Potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR (týká se občanů států mimo EU, doložit nejpozději v den zápisu)

Podmínky přijetí ke studiu na SVOŠZ MEDEA

Všechny obory: Přihláška zaslaná v termínu do naplnění kapacity třídy daného oboru (viz tabulka), zaplacení administrativního poplatku 500 Kč na účet školy (variabilní symbol: číslo uchazeče/studenta).

Diplomovaná všeobecná sestra kombinovaná: SŠ vzdělání v oboru zdravotnický asistent / zdravotní sestra a/nebo současná praxe ve zdravotnickém zařízení na pozici ošetřovatel, sanitář, zdravotnický asistent nebo sestra.

Podmínky zápisu ke studiu na SVOŠZ MEDEA

 • Maturita z českého nebo slovenského jazyka NEBO doklad o úspěšně vykonané zkoušce z českého jazyka minimálně na úrovni CCE–B2
 • Úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení, VOŠ/VŠ diplomu získaného v ČR nebo SR NEBO nostrifikace dokladu o dosažení středoškolského vzdělání mimo ČR a SR
 • Podepsaná Smlouva o zajištění vyššího zdravotnického vzdělání

Upozorňujeme uchazeče, že podmínkou výkonu odborné praxe během studia je očkování proti infekční hepatitidě typu B a pozitivní zjištění aktivních protilátek v rámci lékařských prohlídek při nástupu na odbornou praxi.

Informace o přijetí

O obdržení vyplněné a podepsané přihlášky školou budou uchazeči v 4. kole přijímacího řízení vyrozuměni e-mailem nejpozději do 3 dnů, pokud byla zaslána poštou. Vzhledem k již probíhající výuce však škola preferuje osobní doručení. Rozhodnutí o přijetí a smlouva budou vydány po skončení kola, tedy na začátku měsíce října.

Výše školného

AKREDITOVANÝ OBOR FORMA STUDIA CENA ZA ŠKOLNÍ ROK
Diplomovaná všeobecná sestra denní 19 000 Kč
Diplomovaná všeobecná sestra kombinované 26 000 Kč
Diplomovaný zdravotnický záchranář denní 19 000 Kč
Diplomovaný zdravotnický záchranář kombinované 26 000 Kč

Dny otevřených dveří

14. 3. 2017, 8 – 14 hodin

nebo kdykoliv po telefonické dohodě

Kontakt pro záležitosti přijímacího řízení

KONTAKT POZICE TELEFON E-MAIL
Veronika Kulíková Tajemnice školy 775 266 778 veronika.kulikova@skolamedea.cz

 

 • Termíny pro uchazeče

  Nenalezeny žádné nadcházející události.

 • Jak k nám?

 • Facebook profil

© 2016 Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.