Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.

Školné

AKTUALIZOVANÉ INFORMACE PRO ŠR 2017/2018

Výše školného pro studenty nastupující v ŠR 2017/2018

AKREDITOVANÝ OBOR FORMA STUDIA DÉLKA STUDIA CENA ZA ROK
Diplomovaná všeobecná sestra denní 3 roky 19 000 Kč
Diplomovaná všeobecná sestra kombinované 3,5 roku 26 000 Kč
Diplomovaný zdravotnický záchranář denní 3 roky 19 000 Kč
Diplomovaný zdravotnický záchranář kombinované 3,5 roku 26 000 Kč

Možnosti a termíny úhrady školného

Škola uchazečům nabízí dvě možnosti hrazení školného – jednorázovou platbou a ve dvou splátkách.

Od letního období 1. ročníku je též možné zažádat o individuální splátkový kalendář (minimálně zimní období 1. ročníku je nutné uhradit najednou).

Výše ročního školného je uvedena v tabulce. Částku lze uhradit jednorázově nebo ve dvou splátkách, v takovém případě nedochází k navýšení a jedna splátka je polovinou ročního školného. V případě požadavku na osobní splátkový kalendář žádá student o jeho přidělení ředitelství školy (žádost je zpoplatněna částkou 1000 Kč) a na základě této žádosti si může nechat roční školné rozdělit do 10 splátek v daném školním roce (pro studenty 1. ročníků do 5 splátek v letním období).

Způsoby úhrady školného

Školné poukazujte na účet školy prostřednictvím vkladu hotovosti v bance, převodem z účtu nebo v hotovosti v ředitelně školy. Pro bezhotovostní platby VŽDY uvádějte jako variabilní symbol Číslo studenta.

Z administrativních důvodů žádáme studenty, aby NEPROVÁDĚLI úhradu školného prostřednictvím služeb České pošty.

 

Bezhotovostní platby provádějte za užití níže uvedených údajů:

Účet školy: 166919359/0800 (Česká spořitelna a.s.)

Variabilní symbol: Číslo studenta

Konstantní symbol: 0308

IBAN: CZ98 0800 0000 0001 6691 9359, SWIFT/BIC: GIBACZPX

  • Termíny pro uchazeče

    Nenalezeny žádné nadcházející události.

  • Jak k nám?

  • Facebook profil

© 2016 Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.