Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.

Elektronická přihláška

*** PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/18 BYLO UKONČENO ***

Vážení uchazeči,

odesláním elektronické přihlášky vyjadřujete svůj zájem o studium na SVOŠZ MEDEA, s.r.o. „Přihláškou ke studiu“ se pak rozumí fyzicky vytištěný, vyplněný a vlastní rukou podepsaný formulář, jehož PDF verzi Vám na základě údajů vyplněných v elektronické přihlášce škola odešle na Vámi uvedený e-mail nejpozději do 3 dnů od přijetí Vaší elektronické přihlášky. Přihlášky do čtvrtého kola přijímacího řízení musí být doručeny do školy (poštou či ideálně osobně) nejpozději do 26. 9. 2017 včetně.

 

Pokud Vám PDF podklad k přihlášce do 10 dnů nedorazí, kontaktujte školu na e-mailu info@skolamedea.cz.

 

Postup přihlášení se ke studiu na SVOŠZ MEDEA, s.r.o.:

Vyplňte a odešlete elektronickou přihlášku. Vyčkejte na e-mail, ve kterém obdržíte podklad Přihlášky ke studiu, který vytiskněte, podepište a nechte potvrdit Vaším lékařem v kolonce Potvrzení o způsobilosti ke studiu. Takto úplně a správně vyplněnou Přihlášku osobně doručte či odešlete na adresu školy spolu s dokladem o zaplacení administrativního poplatku 500 Kč a úředně ověřenou kopií dokladu o řádně ukončeném středoškolském vzdělání s maturitou nebo úředně ověřenou kopií nostrifikace dokladu o dosaženém vzdělání. Pokud v momentě podání přihlášky nemáte doklad o vzdělání k dispozici, doložte jej bezodkladně po jeho obdržení, nejpozději však do 31. 10. 2017.

 


 

© 2016 Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.