Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.

Plánky ODP

Plánky odborných praxí 2017/18


Diplomovaný nutriční terapeut, denní forma, 3. ročník (NTD3)

thumbnail of NTD3 PXN


Diplomovaná všeobecná sestra, denní forma, 1. ročník (VSD1)

thumbnail of VSD1


Diplomovaná všeobecná sestra, denní forma, 3. ročník (VSD3)

thumbnail of VSD3


Diplomovaný zdravotnický záchranář, denní forma, 2. ročník (ZZD2)

thumbnail of ZZD2 ODP1 ZO1718thumbnail of ZZD2 ODP2 ZO1718


Diplomovaný zdravotnický záchranář, denní forma, 3. ročník (ZZD3)

thumbnail of ZZD3 ODP1 ZO1718thumbnail of ZZD3 ODP2 ZO1718


Diplomovaná všeobecná sestra, kombinovaná forma, 3. ročník (VSK3)

thumbnail of VSK3


Diplomovaná všeobecná sestra, kombinovaná forma, 4. ročník (VSK4)

thumbnail of VSK4


Diplomovaný zdravotnický záchranář, kombinovaná forma, 2. ročník (ZZK2)

thumbnail of ZZK2


Diplomovaný zdravotnický záchranář, kombinovaná forma, 3. ročník (ZZK3)

thumbnail of ZZK3


Diplomovaný zdravotnický záchranář, kombinovaná forma, 4. ročník (ZZK4)

thumbnail of ZZK4

 

© 2016 Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.