Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.

Plánky ODP

Plánky odborných praxí 2017/18


Diplomovaná všeobecná sestra, denní forma, 3. ročník (VSD3)

thumbnail of VSD3


Diplomovaný zdravotnický záchranář, denní forma, 2. ročník (ZZD2)

thumbnail of ZZD2 ODP1 ZO1718thumbnail of ZZD2 ODP2 ZO1718


Diplomovaný zdravotnický záchranář, denní forma, 3. ročník (ZZD3)

thumbnail of ZZD3 ODP1 ZO1718thumbnail of ZZD3 ODP2 ZO1718

© 2016 Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.