Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.

Plánky ODP

Plánky odborných praxí 2017/18


Diplomovaný nutriční terapeut, denní forma, 3. ročník (NTD3)

thumbnail of MEDEA NTD3 PXN LO 1718


Diplomovaná všeobecná sestra, denní forma, 3. ročník (VSD3)

thumbnail of VSD3 LO 2017-18


Diplomovaný zdravotnický záchranář, denní forma, 1. ročník (ZZD1)

thumbnail of ZZD1ODP 1 2017 – 2018 Letní období


Diplomovaný zdravotnický záchranář, denní forma, 2. ročník (ZZD2)

thumbnail of ZZD2 ODP 1 2017 – 2018 Letní období


Diplomovaný zdravotnický záchranář, denní forma, 3. ročník (ZZD3)

thumbnail of ZZD3 ODP1 2017- 2018 Letní období


 

© 2016 Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.