Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.

Plánky ODP

Plánky odborných praxí 2016/17


Diplomovaná všeobecná sestra, denní forma, 2. ročník (VSD2)

thumbnail of VSD2


Diplomovaná všeobecná sestra, denní forma, 3. ročník (VSD3)

thumbnail of VSD3


Diplomovaný zdravotnický záchranář, denní forma, 1. ročník (ZZD1)

thumbnail of ZZD1 ODP1thumbnail of ZZD1 ODP2


Diplomovaný zdravotnický záchranář, denní forma, 2. ročník (ZZD2)

thumbnail of ZZD2 ODP1thumbnail of ZZD2 ODP2


Diplomovaný zdravotnický záchranář, denní forma, 3. ročník (ZZD3)

thumbnail of ZZD3 ODP1thumbnail of ZZD3 ODP2


Diplomovaná všeobecná sestra, kombinovaná forma, 1. ročník (VSK1)

thumbnail of VSK1


Diplomovaná všeobecná sestra, kombinovaná forma, 2. ročník (VSK2)

thumbnail of VSK2


Diplomovaná všeobecná sestra, kombinovaná forma, 3. ročník (VSK3)

thumbnail of VSK3


Diplomovaný zdravotnický záchranář, kombinovaná forma, 1. ročník (ZZK1)

thumbnail of ZZK1


Diplomovaný zdravotnický záchranář, kombinovaná forma, 2. ročník (ZZK2)

thumbnail of ZZK2


 Diplomovaný zdravotnický záchranář, kombinovaná forma, 3. ročník (ZZK3)

thumbnail of ZZK3

© 2016 Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.