Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.

Předtermíny zkoušek

Návrh předtermínu klasifikace oznamuje vyučující předmětu v ředitelně školy na základě předchozí dohody se studenty daného předmětu.

Vypsání předtermínu je vedením školy oficiálně schváleno okamžikem zveřejnění na webu školy.

V den konání předtermínu podepisuje student evidenční formulář u příslušného vyučujícího. V případě, že není na formuláři zapsánnebude mu klasifikace uznána.

 

PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
Anatomie a fyziologie
Mgr. Kundratová
6/6/2018
od 14:40
Mikrobiologie, imunologie, ochr. veř. zdr.
Mgr. Hromková
6/6/2018
od 9:40
Psychologie
Mgr. Hromková
6/6/2018
od 8:00
Chemie, biochemie a chemie potravin
Mgr. Belháčová
5/6/2018
od 17:10
Výživa a léčebná výživa člověka
Mgr. Starnovská
30/5/2018
od 16:20
Anglický jazyk
Mgr. Erben
29/5/2018
od 14:40
PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
Anglický jazyk
PhDr. Baumruková
22/5/2018
od 11:20
Nutriční a dietologická praxe
Bc. Baliková
22/5/2018
od 8:50
Chemie, biochemie a chemie potravin
Mgr. Knorová
22/5/2018
od 8:00

 

PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
Patologie
Mgr. Kundratová
6/6/2018
od 12:10
Ošetřovatelství v interních oborech; Teorie ošetřovatelství
Mgr. Kolínová
6/6/2018
od 8:00
Mikrobiologie, imunologie, ochr. veř. zdr.
Mgr. Hromková
5/6/2018
od 13:50
Anatomie a fyziologie
Mgr. Kundratová
5/6/2018
od 13:00
Obecná a vývojová psychologie
Mgr. Kundratová
5/6/2018
od 11:20
Anglický jazyk
PhDr. Baumruková
4/6/2018
od 8:00
PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
Rehabilitační ošetřovatelství
Mgr. Kolínová
23/5/2018
od 14:40
Zákl. pedagogiky a edukace v ošetřovatelství
Mgr. Kolínová
23/5/2018
od 13:00
Anglický jazyk
PhDr. Baumruková; Mgr. Erben
23/5/2018
od 8:50
Ošetřovatelství v pediatrii
Mgr. Hromková
22/5/2018
od 15:30
Ošetřovatelství v dalších klinických oborech
Mgr. Kundratová
21/5/2018
od 15:30
Ošetřovatelství v chirurgických oborech
Mgr. Menšíková, DiS.
14/5/2018
od 8:00

 

PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
Biochemie a genetika
Mgr. Kundratová
7/6/2018
od 9:50
Mikrobiologie, imunologie, ochr. veř. zdr.
Mgr. Kundratová
7/6/2018
od 8:50
Patologie
Mgr. Kundratová
5/6/2018
od 14:40
Anatomie; Fyziologie
Mgr. Kundratová
5/6/2018
od 13:00
Urgentní medicína
Bc. Novák, DiS.
4/6/2018
od 15:30
Anglický jazyk, sk. b
PhDr. Baumruková
4/6/2018
od 13:00
Ošetřovatelství
Mgr. Hromková
4/6/2018
od 11:20
Sociální psychologie; Zdravotnická psychologie
Mgr. Hromková
4/6/2018
od 8:50
První pomoc; Komunikace; Radiologie a nukleární medicína
Mgr. Sochůrková
3/5/2018
od 8:50
PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
VKO – Vnitřní lékařství; VKO – Neurologie
MUDr. Pinkasová
6/6/2018
od 13:45
OKO – Pediatrie
Mgr. Hromková
5/6/2018
od 10:30
OKO – Geriatrie
Mgr. Sochůrková
5/6/2018
od 9:40
Anglický jazyk
Mgr. Erben
29/5/2018
od 13:00
PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
Relaxační techniky a psychohygiena
Mgr. Sochůrková
22/5/2018
od 13:00
OKO – Geriatrie
Mgr. Sochůrková
22/5/2018
od 12:10
VKO – Geriatrie
Mgr. Sochůrková
22/5/2018
od 10:30
VKO – Vnitřní lékařství
Mgr. Kundratová
21/5/2018
od 13:00
Organizace a řízení zdravotní péče
Mgr. Sochůrková
21/5/2018
od 9:40
OKO – Anesteziologie a resuscitace
Mgr. Sochůrková
21/5/2018
od 8:00

 

 

PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
Patologie
Mgr. Kundratová
7/6/2018
od 11:00
Ošetřovatelství v chirurgických oborech
Mgr. Menšíková, DiS.
31/5/2018
od 12:10
Anglický jazyk
PhDr. Baumruková
31/5/2018
od 8:50
Ošetř. proces, postup a potřeby člověka
Mgr. Menšíková, DiS.
8/3/2018
PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
Ošetřovatelství v chirurgických oborech
Mgr. Menšíková, DiS.
31/5/2018
od 11:20
Anglický jazyk
PhDr. Baumruková
3/5/2018
od 11:20
Ošetřovatelská péče o nemocné v neurologii
Mgr. Kolínová
3/5/2018
od 9:00
Zdravotnická psychologie
Mgr. Kulhavá
3/5/2018
od 8:00
Ekonomika a pojišťovnictví; Management
Mgr. Pírková
12/4/2018
od 16:20

 

 

PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
Sociální psychologie
Mgr. Kulhavá
7/6/2018
od 9:00
VKO – Chirurgie
MUDr. Vlček, Ph.D.
31/5/2018
od 16:20
Patofyziologie a patologie
Mgr. Kundratová
16/5/2018
od 11:00
Anatomie a fyziologie
Mgr. Kundratová
31/5/2018
od 10:00
Sociální psychologie
Mgr. Kulhavá
3/5/2018
od 9:00
Patofyziologie a patologie
Mgr. Kundratová
25/4/2018
od 11:00
Urgentní medicína
Bc. Novák, DiS.
17/4/2018
od 8:30
Anatomie a fyziologie
Mgr. Kundratová
12/4/2018
od 10:00
PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
VKO – Chirurgie
MUDr. Vlček, Ph.D
31/5/2018
od 16:20
OKO – Chirurgie
Mgr. Menšíková, DiS.
24/5/2018
od 12:10
VKO – Gynekologie a porodnictví; Zdravotnická psychologie
Mgr. Kulhavá
24/5/2018
od 10:00
VKO – Vnitřní lékařství
MUDr. Pinkasová
17/5/2018
od 10:30
Urgentní medicína
PhDr. Taybner
3/5/2018
od 9:00
Farmakologie a toxikologie; VKO – Neurologie
MUDr. Pinkasová
12/4/2018
od 12:10
PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
VKO – Chirurgie
MUDr. Vlček, Ph.D
31/5/2018
od 16:20
OKO – Gynekologie a porodnictví
Mgr. Kulhavá
24/5/2018
od 12:00
OKO – Gynekologie a porodnictví
Mgr. Kulhavá
3/5/2018
od 12:00
Urgentní medicína
PhDr. Taybner
3/5/2018
od 9:00
Anglický jazyk
PhDr. Baumruková
3/5/2018
od 8:00

 

Kontakt pro záležitosti předtermínů zkoušek

KONTAKT POZICE TELEFON E-MAIL
Mgr. Jan Andrlík Zástupce ředitele +420 604 166 957 jan.andrlik@skolamedea.cz

 

© 2016 Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.