Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.

Předtermíny zkoušek

Návrh předtermínu klasifikace oznamuje vyučující předmětu v ředitelně školy na základě předchozí dohody se studenty daného předmětu.

Vypsání předtermínu je vedením školy oficiálně schváleno okamžikem zveřejnění na webu školy.

V den konání předtermínu podepisuje student evidenční formulář u příslušného vyučujícího. V případě, že není na formuláři zapsánnebude mu klasifikace uznána.

 

 

PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
 TERMÍN
Anglický jazyk
PhDr. Baumruková
8/1/2018
od 8:00

 

 

PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
 TERMÍN
Patologie
Mgr. Kundratová
7/12/2017
od 12:10
Anglický jazyk
PhDr. Baumruková
7/12/2017
od 8:00
Ošetř. proces, postup a potřeby člověka
Mgr. Menšíková, DiS.
7/12/2017
Patologie
Mgr. Kundratová
9/11/2017
od 10:00
Patologie
Mgr. Kundratová
12/10/2017
od 13:00
PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
 TERMÍN
Ošetřovatelství v interních oborech; Ošetřovatelská péče o nem. s duš. poruchami; Relaxační techniky
Mgr. Al-Hiti
14/12/2017
Anglický jazyk
PhDr. Baumruková
30/11/2017
od 8:00
PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
 TERMÍN
Ošetřovatelská péče v dermatologii; Rehabilitační ošetřovatelství; Ošetřovatelská péče o nemocné v neurologii; Ošetř. péče o nemocné s onkol. chorobami
Mgr. Al-Hiti
7/12/2017
Anglický jazyk
PhDr. Baumruková
2/11/2017
od 9:40

 

PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
 TERMÍN
Psychologie osobnosti; Vývojová psychologie
Mgr. Kulhavá
7/12/2017
od 12:00
Psychologie osobnosti; Vývojová psychologie
Mgr. Kulhavá
30/11/2017
od 12:00
Sociologie
Mgr. Hromková
9/11/2017
od 13:00
První pomoc
Mgr. Kolínová
9/11/2017
od 8:00
Anglický jazyk
PhDr. Baumruková
2/11/2017
od 13:00
PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
 TERMÍN
Zdravotnická psychologie
Mgr. Kulhavá
14/12/2017
od 16:15
Anglický jazyk
PhDr. Baumruková
14/12/2017
od 9:40
Patofyziologie a patologie
Mgr. Kundratová
7/12/2017
od 11:20
Patofyziologie a patologie
Mgr. Kundratová
30/11/2017
od 12:10
PŘEDMĚT
ZKOUŠEJÍCÍ
 TERMÍN
VKO – Vnitřní lékařství
Doc. MUDr. Šmejkal, CSc.
16/11/2017
od 12:10 hod
Anglický jazyk
PhDr. Baumruková
9/11/2017
od 8:00 hod

 

Kontakt pro záležitosti předtermínů zkoušek

KONTAKT POZICE TELEFON E-MAIL
Mgr. Jan Andrlík Zástupce ředitele +420 604 166 957 jan.andrlik@skolamedea.cz

 

© 2016 Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.